Osmund Ueland: – Umulige forhold for utvikling i Østfold

Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland dro frem storslegga mot dagens rødgrønne regjering da han gjestet Østfold Venstres fylkesårsmøte lørdag. – Dagens jernbanepolitikk er ikke bare elendig for kollektivtrafikken, den er faktisk ennå værre for regionalutviklingen i Østfold, tordnet Ueland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Osmund Ueland på Østfold Venstres fylkesårsmøte

Osmund Ueland på Østfold Venstres fylkesårsmøte
Foto: CHL

Ueland var klar på at hvis man ikke tenkte helhetlig rundt jernbane så vil utviklingen av Østfold gå i stå. – Tenk ikke bare på dobbeltsporet, men også på knutepunktene. Tenk ikke bare på dobbeltsporet, men husk kryssningsbelter for godstrafikk! Dette siste glemmes ofte, men er løsningen på Østlandet både for å få regionalutviklingen på skinner igjen, og for å kunne utnytte dobbeltsporets muligheter for fart optimalt.

Ueland var også tydelig på at han mener det er noe galt med prioriteringene hos politikerne: – Det som er politisk fundementalt galt er at man bygger firefelts motorvei før dobbeltspor på jernbanen. Skjønner man ikke hvor bakvendt dette er, har man ikke noe begrep om hva som skaper samfunnsutvikling. Det sies at Oslo trenger avlastning, men da skal man ikke bygge skyskrapere på Nesoddtangen, men tenke på hvordan man skal utnytte beliggenheten til for eksempel Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

– Danmark bygger infrastrukturen først, og så kommer det andre etterpå. I Norge er faktisk ikke infrastrukturen viktig nok for politikerne, fortsatte Ueland. – Vi må bygge infrastrukturen først, da blir det kjempeattraktivt for folk å bygge fordi de vet at de har større frihet til å bestemme hvor de kan bo og jobbe.

Ueland mener at den jordnære strategien for utbygging av jernbanen er å satse på dobbeltspor i Intercitytriangelet: – 200-250km/t er veldig raskt. Raskt nok!! Fr.stad-Oslo på 37min. er ypperlig, smilte Ueland.

På spørsmål på hva han vil prioritere først var han klar på at det var billigst og mest samfunnsnyttig å ta alt sammen samtidig og så raskt som mulig.

– Jeg savner samfunnsbyggerne i regjeringen. Vi må diskutere hvordan Østlandet skal utvikle seg. Her bor jo halvparten av befolkningen. Spørsmålene vi må stille er hvordan skal vi avlaste hovedstaden? Hvordan skal innbyggerne få valgfrihet til å bestemme hvor de skal bo og jobbe? spurte Ueland retorisk.

– Må vi kalle jernbaneutviklingen regionsutvikling for at noe skal skje? fortsatte Ueland. – Næringsdepartementet bør inkluderes fordi dette er samfunnsmessig økonomisk, helsedepartementet må inkluderes fordi det blir tryggere å reise, og slik kan jeg fortsette. Vi må vise alvoret i det at hovedstaden må bli avlastet.

Ueland var ei heller nådig i sin karakterestikk av Nasjonal transportplan (NTP). – NTP er et tragisk dokument. Det er totalt uforpliktende og det er for fragmentert. En ordfører er like lykkelig om han får inn en setning i NTP som om han skulle få inn et vers i Bibelen. Men NTP Ikke et dokument for handling, men et dokument for trenering, advarte Ueland.

 Osmund Ueland: Dobbeltspor nå!

Osmund Ueland: Dobbeltspor nå!
Foto: Microsoft

Ueland så de politiske dilemmaene politikerne har i i jernbaneutbyggingen, men mener noen snart må ta ansvar. – Hele intercitytriangelet koster ca 130 milliarder kroner. Det er masse penger, men alt må bygges på en gang. Det å bygge ut en strekning av gangen er en politisk umulighet.

Ueland var tydelig på det ikke skulle snakkes om lyntog før pendlerne hadde fått sitt. – Hadde gravemaskinene stått klare langs Østfoldbanen så kunne vi snakke om lyntog, men nå er det verken realistisk eller fornuftig. I dag bruker vi 5 milliarder årlig til å bygge ut jernbanen, men vi må bruke 10 milliarder mer i 12 år for at det skal monne. Skal tilliten til politikerne bestå må jernbanen være på plass i løpet av 10 år. Det er ikke mulighetene det står på men viljen, understreket Ueland.

På spørsmål fra salen om hvorfor står det på viljen svarte Ueland: – Finansdeparetementet styrer Norge, og de vil ikke binde penger utover et år av gangen. Et annen problem er at det ikke jernbane i alle fylker slik at ikke alle stortingspolitikere bryr seg om jernbanen. Med en slik massiv satsning vil det gå masse penger til Østlandet og da må man gjøre hestehandler i forhold til de andre landsdelene a la det Kjell Opset gjorde i sin tid, avsluttet Ueland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**