Østfold Venstre mot valg 2013

Østfold Venstre skal vinne valget i 2013 gjennom målrettet lokalt arbeid der Venstres ideologi og verdier er synlige gjennom politikk, sa fylkesleder Geir Helge Sandsmark i sin tale til årsmøtet i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Geir Helge Sandsmarks tale til fylkesårsmøtet 4. februar 2012:

I den innledningen til politisk debatt jeg holdt for 364 dager siden, på forrige årsmøte, var samarbeid med andre politiske partier ett av temaene. Årsmøte, dette blir også et tema på dette årsmøtet, men denne gang handler det om eventuelt regjeringssamarbeid etter valget 2013. Dette er tema for en av de uttalelsene vi skal vurdere for behandlling senere i dag. Derfor skal jeg ikke dra i gang denne debatten nå.

Uavhengig av hvilket samarbeidsstandpunkt Venstre lander på, er vi i alle fall skjønt enige om at vi må gjøre politikken synlig og viktig i valgkampen. Da kan det allerede nå, før programmet er vedtatt være nyttig å forsøke å se 12 — 19 mndr fram i tid og gjøre seg en oppfatning om hvilke politiske saker vi tror vil prege valgkampen her i Østfold og hvilke saker vi vil skal prege den.

Østfold Venstre

Foto: Østfold Venstre

Vi må også tenke på hvordan hver og en av oss, som lokalpolitikere, kan bidra til å løfte Venstre. Jo, selvsagt vil også innsatsen til Trine og Venstre for øvrig påvirke vårt valgresultat, men samtidig er vi en del av dette og kan og skal bidra i det store løftet. Hvordan gjør vi det ?
Jobb nr en er å levere den politikken vi gikk til valg på og fikk tillit på. Her har jeg gjort noen betraktninger fra Halden, men jeg tror flere av dere også vil kjenne dere igjen i noen av tankene. Halden V lagde, etter valget i fjor, en politisk plattform sammen med våre samarbeidspartnere H, KrF, SP og MDG. Under diskusjonene ble det, spesielt fra H, flere ganger hevdet at det viktigste er å skifte ut flertallet. Velgerne skulle være mer opptatt av det enn av enkeltsaker. Dette har jeg grunnet mye over. Jeg har også hørt dette av velgere, men for det meste fra mennesker jeg enten vet sikkert er H-velgere eller har god grunn til å anta det. Med over 40 % oppslutning er det heller ikke urimelig å møte mange H-velgere i Halden. Men, og dette er viktig, fra velgere jeg vet at stemte V er tilbakemedingene noe annerledes. Her hører jeg utsagn som: "Jeg stemte på det partiet som nevner omsorg for dyr i programmet sitt." I Halden var det bare ett parti. Eller utsagn som "Dere har vist troverdighet i lokal skolepolitikk", eller "Med SV som haleheng til AP, er det bare Venstre som taler saken for de som faller utenfor A4-løpet". Vi har også fått stemmer på åpenhetskampen, men her har nok også H høstet av vår innsats. Den lærdommen jeg mener vi kan trekke fra denne historien er at vi vinner velgere når vi som enkeltpolitikere eller som parti rører ved noen strenger hos velgerne. Disse historiene viser at verdigrunnlaget vårt trekker velgere. Det er når dette blir synlig som unik Venstrepolitikk at vi får framgang. Jeg er også gjerne med på å se fram til den dagen vi kan fosse fram på en bølge av popularitet. Det kan skje, som i Eid kommune, ved å få eierskap til den saken alle bryr seg om akkurat nå. Det kan også skje her i Østfold til dette valget, men vi vet ikke hvilken sak. Vi vet heller ikke om en slik sak vil dukke opp. Det kan også skje ved at vi blir store nok til å synliggjøre en slik bølge selv. Der er vi ikke nå. Derfor er det fortsatt møysommelig hardt, og nøyaktig, arbeid som gjelder slik at vi får fram de verdibærende sakene og setter en stor tydelig grønn V på dem.

Hvilke saker er dette i Østfold akkurat nå?
Jeg vil starte med skole. Her får vi rett som det er meldinger om litt skuffende resultater, spesielt på karakterer. Frafallet er også bekymringsfullt. Flere lag, blant andre Råde, Halden og

Skole

Foto: Norgesfoto

fylkestingsgruppa har satt på dagsorden konkrete problemstillinger knyttet til praktiske fag, hjelp til elever med spesielle behov og videreutdanning av lærere. Vi har en troverdighet å bygge videre på for å sette dagsorden selv eller for å respondere på aktuelle saker i media. Selv om vi ikke er så veldig langt fra H i skolepolitikken, er vi tydeligere og mer konkrete på behovet til den enkelte elev. Her viser vi verdigrunnlaget vårt og ideologien vår. Dette virker gjennom hardt arbeid og gir oss et grunnlag om det kommer en større sak vi kan bruke.

På miljøområdet skjer det også mye. Til årsmøtet er det et utkast til uttalelse om sydvest-linken. Aremark slåss bokstavelig talt mot vindmøller i Vestfjella. Sarpsborg, Fredrikstad og fylkestingsgruppa har ambisiøse programmer på kollektivtrafikk. Dette handler om folks hverdag. Det handler om klimapolitikk og utslippsbegrensning. Det handler om å ta ansvar. Det handler om å gjøre politiske ord til handling. Dette kan vi bygge på.

Her må jeg også komme inn på jernbanesatsingen. Selv om hele det politiske Østfold står samlet

Tog Arna

Foto: MK

bak krav om dobbeltspor til Halden, vil denne saken bli viktig også for oss. Det er viktig at vi engasjerer oss i den kanskje viktigste infrastrukturutbyggingen i Norge de nærmeste årene. Jeg mener at Venstre kan være partiet som fjerner den store, tunge, plagsomme, rødgrønne proppen i jernbanetunellene slik at dobbeltsporet kan bli virkelighet. Slik kan dette også bli vårt store prosjekt i et eventuelt regjeringssamarbeid.

Og, Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Rakkestad! Vi må heller ikke glemme østre linje. Denne banen må styrkes som lokaltog og pendlertilbud og er en naturlig del av vår kollektivsatsing for å binde fylket sammen, som ett av forslagene til uttalelse sier.

Klimapolitikk er mer enn kollektivtrafikk, og ett av de områdene som kan bli et viktig valgkamptema. Den generelle bevisstheten er økende og en påminnelse eller to i form av stormer, flommer eller rapporter om for høye utslipp kan sette fart i dette. Lokalt kan vi bruke kommunens

klima

Foto: ukjent

klimaplaner. Vi kan rullere og konkretisere gjeldende planer eller vedta planer der de ikke finnes. Framfor alt er det viktig å vise at det faktisk nytter. Statistikken viser at mens den statlige innsatsen helst bør forbigås i den stillheten den rødgrønne regjeringen legger opp til, gir kommunalt klimaarbeid faktisk resultater. Sjekk SSBs statistikk for din kommune og naboene. Finn ut hva som er gjort rett og bidra i ditt kommunestyre til at ting blir enda bedre.

Vi har satt velferdspolitikken på dagsorden på dette møtet og for LM på Fornebu i april. Også dette er et område der vi slåss med de større partiene om oppmerksomheten. Samtidig som vår politikk selvsagt også må omhandle helheten og de store linjene, er det viktig at våre markeringer bærer våre verdier og vår ideologi. Slik vil vår velferdspolitikk gjøre oss til noe mer en "enda ett politisk parti". Vi må faktisk gjøre oss selv synlige og viktige også her ved å foreslå løsninger der den enkeltes behov kommer i sentrum, der vi ser de som trenger det mest og der vi ser nye muligheter. Her er det virkelig mulig å sette folk først, slik vi absolutt viser i ruspolitikken, både der vi er enige og der vi er uenige med UV.

I tillegg til å levere lokalt må vi lokalpolitikere også bære fram de nasjonale sakene. Det kan vi gjøre ved å delta i avis- og nettdebatter og som vist i de sakene jeg var inne på, også ved lokalt arbeid.

Så vil jeg dele min drøm om ØVs årsmøte i 2016. Da vil Venstres stortingsrepresentant fra Østfold møte statsråd og partileder Trine Skei Grande for å se på anleggsarbeidene på dobbeltsporet som har startet i Rygge. Jeg har ingen ide om hvem denne stortingsrepresentanten er, men i alle fall har hun eller han hatt et samlet lag bak seg for å kunne vinne valget i 2013. Derfor er videreføring av vår politiske, romslige, inkluderende kultur viktig. Dette blir viktigere med voksende styrke fordi posisjonene blir mer attraktive. Saksdebattene vil også bli viktigere og derfor på noen måter tøffere. En viktig del av min drøm er at vi realiserer dobbeltspor, klimatiltak, en menneskevennlig innvandringspolitikk og mye mer god Venstrepolitikk. Mer handling, ikke bare prat!

Derfor vil ØVs årsmøte i 2016 også være gjenstand for stor oppmerksomhet fordi hele drakampen om den nyåpnede linja mellom Rakkestad og Sarpsborg skal brukes til pendeltoget Askim – Fredrikstad, eller bli ringbane, blir avgjort nettopp på dette møtet, som gleder seg over at SV og SP nå har vært ute av regjering lenge nok til at både ulven og kamelene har blitt fjernet fra rødlista over truede dyrearter.

Geir Helge

Foto: Esteban Reyes

Takk for oppmerksomheten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**