Uttalelse fra fylkesårsmøtet: Gi ureturnerbare papirløse flyktninger mulighet til å arbeide

Regjeringen har i Nansen-året innført innstramminger ovenfor personer som har fått endelig avslag på sin søknad om arbeids- og oppholdstillatelse. Totalantallet nasjonalt er stipulert til 15000 i januar 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Afghanske flyktninger.

Afghanske flyktninger.
Foto: sxc.hu

Innstrammingene har først og fremst bestått i å ikke utstede skattekort siden 2011. Dermed har mange mistet stillingene sine og blitt fratatt muligheten til å forsørge seg selv. Mange har nå forlatt arbeidslivet og sine jobber innen transport, renhold og andre viktige samfunnsoppgaver. Mennesker har mistet inntektsgrunnlaget sitt og må flytte fra boligene fordi de ikke makter å betjene lån eller betale leie.

Mange som har fått endelig avslag er ureturnerbare flyktninger, hvor det ikke eksisterer avtaler om retur mellom Norge og opprinnelsesland. Disse menneskene er så godt som statsløse. Østfold Venstre mener det må være andre måter å vente på en utkastelse på enn å bli fratatt mulighet for arbeid, og dermed miste muligheten til å ta økonomisk ansvar for eget liv.

Østfold Venstre mener Regjeringen må la denne gruppen få midlertidig arbeidstillatelse slik at skattekort kan utskrives. Flere kommuner i Norge har gjort vedtak om å be Regjeringen om dette. Et slikt tiltak vil forbedre livssituasjon til de menneskene dette gjelder. Ikke minst av hensyn til barna må vi i humanismes navn endre politikken ovenfor denne gruppen.

Ureturnerbare papirløse flyktninger må få arbeide lovlig slik at de kan få en mer meningsfylt tilværelse, bidra til eget livsopphold og til felleskapet gjennom å betale skatt, inntil kjent utreisedato.

Fylkesårsmøtet i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**