Uttalelse fra Fylkesårsmøtet: Norge trenger en liberal regjering

Østfold Venstre ønsker en ny regjering etter valget i 2013. Norge trenger liberal politikk der frihet for enkeltmennesket står i sentrum, der klimautfordringene tas på alvor og der vi satser sterkt på forskning, utdanning, kunnskap og kompetanse. Venstre må søke makt for å gjøre Norge mer liberalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Norge trenger en liberal regjering.

Norge trenger en liberal regjering.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

For liberalere er enkeltmennesket viktigere enn systemer. Velferd i offentlig regi skal gå til de som trenger det mest. Velferdsstaten må være et redskap som sikrer like muligheter og et godt sosialt sikkerhetsnett til de som trenger fellesskapets hjelp. Dette står i kontrast til dagens regjering, der særinteresser vinner over langsiktig bærekraft. Etter to perioder med en Arbeiderparti-dominert regjering er det på tide med et regjeringsskifte.

Venstre fører en politikk basert på det liberale demokratiets fellesverdier. Synet på et progressivt Norge med rom for verdiskapning, private initiativ og enkeltmenneskets frie utfoldelse tilsier at Venstre må søke makt i en borgerlig regjering.

Venstre kan ikke sitte i eller støtte en regjering som går mot partiets grunnleggende verdier. Det er en forutsetning at en regjering Venstre deltar i, fører en mer miljøvennlig politikk enn den sittende regjeringen. En ny, borgerlig regjering må også føre en human asylpolitikk i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Innvandrings- og integreringspolitikken må ta utgangspunkt i enkeltmennesket, ikke gruppetenking basert på etnisitet eller religion.

Norske politikere må i årene fremover ha mot til å gjennomføre nødvendige reformer som sikrer en videreføring av velferdsstaten. Venstre ser det som sin oppgave å se til at disse omstillingene ikke går ut over de svakeste i samfunnet.

Østfold Venstre vil:
– at Venstre etter valget i 2013 skal gå i regjeringsforhandlinger med de øvrige borgerlige partiene på Stortinget
– at Venstre skal sette en ambisiøs miljøpolitikk, en anstendig innvandringspolitikk og en varm velferdspolitikk som krav til en ny regjering
– at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering

Fylkesårsmøtet i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**