– All kunnskap er viktig kunnskap

Venstre forsvarte karakter i kroppsøving og vurdering av ferdigheter da forslag til nytt kroppsøvingsfag ble behandlet i fylkeskommunens opplæringskomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Helge Eek

– All kunnskap er viktig kunnskap. Det kan ikke være slik at bare de akademiske ferdighetene skal telle når man får karakterkortet sitt. Mennesket er ikke bare lese, skrive, regne. Det er også bevege, fremføre, utforske, sa Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Bare Høyre stemte mot karakterer i kroppsøvingsfaget. Bare Venstre ville at ferdigheter skulle være vurderingskriteriet i kroppsøvingsfaget, slik det er i øvrige fag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**