En skole tilpasset den enkeltes behov

Utvidet rett til videregående opplæring vil bremse det store frafallet Hedmark har i videregående opplæring. Venstre vil gi flere ungdommer i Hedmark en sjanse til å gjenoppta sin videregående opplæring uten å vente til de blir over 25 år

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Skole, utdanning, undervisning, lærer, elev

Hedmark Venstre ønsker en skole som er bedre tilpasset den enkelte. Skal vi nå målet om god individuell opplæring for alle, må det ressurser og handling til.
Hedmark Venstre ønsker en god offentlig skole som ser den enkelte. Alle individene må bli sett, både de som sliter faglig, de som klarer seg bra, og de som trenger større utfordringer. Ved å kjenne elevene og forvente noe av alle, også av de som nettopp ikke forventer noe av seg selv, kan læreren forløse hele elevens potensiale.
For at alle skal bli sett, må skolen gå fra å være en skole for den gjennomsnittlige elev, til å bli en skole tilpasset hvert enkelt individ. Da vil engasjement og motivasjon komme etter, og flere vil klare å gjennomføre videregående.
Hedmark Venstre mener det er på tide med en skole som i større grad setter elevene og det som skjer i klasserommet først, gjennom:
-nok kompetente lærere og mer undervisning i mindre grupper
-mer praktiske og estetiske fag til teoritrøtte elever i ungdomsskolen
-mer lokal tilpasning av læreplanene der lærer og elever ønsker det
-mindre skjemavelde slik at lærere kan konsentrere seg om det viktigste, nemlig oppfølging av elever
-bedre rådgivning til elevene og bedre kommunikasjon mellom grunnskole og videregående skole
Hedmark Venstre har foreslått utvidet rett til videregående opplæring. Hedmark er det fylket som har størst frafall og lavest andel som gjennomfører videregående opplæring i Norge. Vårt forslag vil gi flere ungdommer i Hedmark en sjanse til å gjenoppta sin videregående opplæring uten å vente til de blir 25 år hvor voksenretten kommer til anvendelse. Mange unge mister troen på seg selv når de blir gående uvirksomme, og veien er kort til passivitet og behov for offentlig understøttelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**