Norge trenger en liberal regjering

Hedmark Venstre krever en regjering med en ambisiøs miljøpolitikk, en human innvandringspolitikk og en varm velferdspolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

WomanSea

Hedmark Venstre ønsker en ny regjering etter valget i 2013. Venstre søker et bredt borgerlig samarbeid for å føre en liberal politikk i Norge. Samtidig legger Venstre til grunn at regjeringen fører en ambisiøs miljøpolitikk og en human innvandringspolitikk, i motsetning til den vi har i dag.
Hedmark Venstre mener det er på tide med et skifte, fordi landet trenger en dyptgripende endring i mer liberal og moderne retning på områdene klima/miljø, småbedrifter, utdanning og forskning, en mer human integreringspolitikk og mer velferd til de som trenger det mest.
Venstre kan ikke sitte i eller støtte en regjering som går mot partiets grunnleggende verdier. Det er en forutsetning at en regjering Venstre deltar i fører en mer miljøvennlig politikk enn den sittende regjeringen. Norske politikere må i årene framover ha mot til å gjennomføre nødvendige reformer som sikrer en videreføring av velferdsstaten.
Behovet for en ny regjering etter valget i 2013 gjør at Venstre vil være åpne for regjeringsforhandlinger med alle de nåværende opposisjonspartiene. Resultatet av valget og forhandlingene vil avgjøre om Venstre skal delta i regjering.
Hedmark Venstre vil:
-at Venstre etter valget i 2013 skal gå i regjeringsforhandlinger med de øvrige opposisjonspartiene på Stortinget
-at Venstre skal sette en ambisiøs miljøpolitikk, en human innvandringspolitikk og en varm velferdspolitikk som krav til en ny regjering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**