Oppland må ha fullverdige akuttsykehustilbud

Sykehus er en viktig del av velferdstilbudet. Nærhet til sykehus vil også i fremtiden være vesentlig. Sykehustilbudet i Innlandet frem mot 2025 er ute på høring og Oppland Venstre mener vi også i fremtiden må ha fullverdige akuttsykehustilbud i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Skottland har prøvd foretaksmodellen. De har prøvd innsatsstyrt finansiering. Og de har vraket begge deler. Hvorfor? Jo fordi de mener menneskene er viktigere enn systemet. Hvor fokuset er på kvalitet og god behandling, og ikke på marked, konkurranse, og effektivitet. Skottland har også valgt å gi makten over sykehusene tilbake til befolkningen gjennom demokratisering av helsestyrene. Dette er enkelt å få til også i Norge.

Lillehammer sykehus 2

Foto: Terje Kongsrud

Oppland Venstre vil avvikle helseforetakene og erstatte de med regionale helsestyrer som har representanter valgt i demokratiske valg og representanter fra fagmiljøene. De demokratisk valgte representantene utgjør flertallet for å sikre en reell folkemakt over en så viktig samfunnsoppgave som sykehusene representerer.

Oppland Venstre ser det som viktig at Norge fører en nasjonal plan for spesialisthelsetjenesten. Denne planen skal stake ut fremtidens sykehusstruktur, som tar hensyn til hele nasjonen. Oppland Venstre mener strukturdebatten i Sykehuset Innlandet må vente på en slik nasjonal plan.

Oppland er stort. Det å øke avstanden til sykehuset og flytte det over til Hedmark øker ikke velferden for innbyggere sentralt i fylket, på Hadeland, Valdres eller i Nord-Gudbrandsdalen. Det øker heller ikke antall kompetansearbeidsplasser i Oppland, eller fører til vekst i våre byer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**