Sats på høyhastighetsbane

Oppland Venstre mener at man nå må satse på tog med 300 km/t. Kjøretider sør for Lillehammer under en time til Oslo, vil gjøre Oppland til et enda mer attraktivt bostedsområde enn i dag. Utviklingspotensialet for Oppland er så stort at det er vanskelig å se noen annen sak som har større potensiale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Oppland bør samles om en høyhastighetsbane Oslo-Gjøvik-Lillehammer-Dombås-Ålesund og Trondheim. En utbygging av dobbeltspor på intercity-strekningen til Lillehammer vil komplettere dette tilbudet. Deutsche Bahn sin utredning sier at kjøretid på 6,5 timer i dag kan gjøres til 2 timer og 25 min. for Oslo-Trondheim med ny bane.

Jernbaneverket har kommet til at tunnelandelen opp Gudbrandsdalen blir høy og løsningen for dyr. Norsk Bane har gått for 39 % tunnel og følger dalen mer, mens Jernbaneverket foreslår 60 % tunnel på strekningen. Norsk Bane har planlagt på detaljnivå hele veien med 13 meters bredde på traseen fra gjerde til gjerde. Den bygger mye på dagens trase mellom Moelv og Lillehammer, og dagens stasjoner på hele strekningen. Det er viktig at man ser muligheten for dalen og fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**