Pressen om Venstres årsmøte i Kongsvinger

Erik Ringnes gleder seg over de positive resultatene av helgas årsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Oppslag

Foto: HA

Hamar Arbeiderblad fokuserer sin dekning av årsmøtet med “Venstre støtter storsykehus”. Avisen har også fått med seg at Venstre er bekymret for prosjekt Innlandsuniversitetet og ber om at alle politiske krefter settes inn for et vellykket resultat for at Innlandsuniversitetet skal bli en realitet.
Østlendingen har sitt fokus på at Venstre ønsker ett Mjøssjukehus som den eneste farbare veg til beste for pasientene. — Innlandet trenger et komplett sjukehus. Vi kan ikke sende pasienter med ulike lidelser fra et sjukehus til et annet. Pasientene må få det beste tilbudet, og det får de gjennom et nytt spesialistsjukehus, sier Ringnes. Hedmark Venstre mener et slik sjukehus også vil sikre bedre rekruttering av fagfolk og arbeidskraft til et framtidig Mjøssjukehus. Hedmark Venstre ønsker ikke at et Mjøssjukehus skal ramme dagens aktivitet og sjukehusstruktur ved sjukehusene i Tynset og i Kongsvinger. Elverum sjukehus skal fortsatt bestå, men i mindre skala enn i dag.
NRK Hedmark og Oppland har også fått med seg at ett felles storsjukehus er Hedmark Venstres viktigste signal fra fylkesårsmøte i motsetning til Opplands Venstre som begrenser sin uttalelse til “i fremtiden må Oppland også ha fullverdige akuttsykehustilbud i fylket”.
-Det må være et mål at mest mulig av behandlingen skjer i våre egne to fylker. Det er best for pasientene, og det utgjør også en betydelig verdiskapning som er knyttet opp til sykehusdrift, sier Ringnes.
«Det er et problem for pasientene at tilbudet er så fragmentert, de må nå fraktes hit og dit. Vi mener at pasientene er best tjent med at det etableres ett felles, komplett sykehus for Mjøsregionen.» Erik Ringnes, leder Hedmark Venstre
Hedmark Venstre mener at etableringen av et nytt sykehus ikke bør føre til endringer i sykehusstrukturen i Kongsvinger og Tynset.
— Avstanden fra Nord-Østerdal og Glåmdalen til et nytt sykehus er forholdsvis stor. For befolkningen nord og sør i innlandsfylkene kan derfor spesialisthelsetjenestetilbudene i henholdsvis Trondheim og Oslo være mer aktuelle, sier de i årsmøteuttalelsen.

Ledere for Hedmark Venstre og Hedmrk Unge Venstre

Foto: M.Løken

Regionavisa Glåmdalen har som vertskapsby fokus på sextrakassering av unge.
— Vi har aldri hatt noen episoder i fylkespartiet der jenter er blitt trakassert seksuelt, så vidt vi vet. Men vi tar ungdommene i partiet på alvor, og det er viktig for oss at de skal føle trygghet, både politisk og i privatsfæren, sier Kine Reiersen.
Under Hedmark Venstres årsmøte på Vinger Hotell i helgen ble Reiersen derfor valgt til årsmøtemoder. Det nye vervet ble opprettet for at de unge i partiet skulle ha en trygghetsperson å gå til hvis de ble utsatt for ubehagelige opplevelser, det være seg seksuell trakassering eller andre utrygghetssituasjoner.
— Dette er kjempebra. Det er veldig godt å vite at vi har en trygg person å henvende oss til hvis det skulle være noe, mener Benedicte Røvik.
Med sine 17 år var hun årsmøtets yngste kvinnelige delegat, og dermed i «risikosonen» i forhold til sist helgs tilsvarende Venstre-årsmøte i Rogaland.
— Men jeg har ikke vært videre bekymret. Jeg føler ingen utrygghet i Venstre-familien, sier hun.
— Det er ingen fare hos oss, mener fylkesleder i ungdomspartiet, Matilde Monsen.
— Vi er bare to jenter i risikoalderen her, og selv har jeg kjæreste, sier hun.
Leder i Hedmark Venstre, Erik Ringnes, hadde sett fram til et årsmøte med et annet bakteppe enn en rystende sex-skandale.
— Men vi kan ikke late som det ikke har skjedd. Episoden i Rogaland øker den mentale beredskapen i partiet og bevisstheten om rolleforståelsen, sier han.
— Men jeg hevder hårdnakket at 17-åringer og 50-åringer må kunne være sammen også i politisk sammenheng uten at det skal mistenkeliggjøres, sier Ringnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**