Politisk uttalelse: Panting uten grenser

Hvert år kaster vi flasker og bokser for millioner av kroner i Norge. Er de kjøpt i utlandet, kan de ikke pantes i Norge, dette fører til at millioner av flasker ikke blir resirkulert. Derfor vil Akershus Venstre åpne for panting av internasjonale flasker og bokser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Politisk uttalelse vedtatt på Akershus Venstre årsmøte 2012:

 Akershus Venstre vil åpne for panting av internasjonale flasker og bokser i Norge.

Akershus Venstre vil åpne for panting av internasjonale flasker og bokser i Norge.
Foto: Microsoft

Siden den første panteordningen ble opprettet i Norge i 1902 har panteordningen gjennomgått en kontinuerlig utvikling. Senest i 1999 ble det opprettet pant på drikkevarebokser og siden den gang har vi sett en positiv utvikling. I 2011 ble det pantet 362 millioner bokser og 110 millioner flasker i Norge. Dette tilsvarer 92 prosent av flaskene og boksene som ble kjøpt i 2011.

Å produsere 1 kilo plast krever 2 liter olje og ved gjenvinning av bokser spares 95 prosent av energien som kreves for å produsere aluminium tilsvarende en ny boks. Dessverre er det ingen pant på bokser og flasker kjøpt i utlandet. Det er en mangel på incentiv til å resirkulere disse.

Bare 11 millioner utenlandske flasker og bokser ble resirkulert i 2008. Det er uvisst hvor mange flasker og bokser som blir importert til Norge hvert år, men vi vet at over 1 milliard flasker og bokser sirkulerer utenfor pantesystemene i Norden, dette til tross for at alle de nordiske landene har velutviklede pantesystem. Boksene som er utenfor pantesystemet i Norden utgjør i seg selv over 10 000 tonn aluminium. Noen av disse blir resirkulert, noen blir kastet som restavfall og noen ender opp i naturen.

Vi mener det er en unødvendig belastning på kloden at så store mengder olje og aluminium blir brukt til å produsere nye flasker og bokser som enkelt og effektivt kan resirkuleres.

Derfor vil Akershus Venstre:
At det skal legges press på Nordisk råd for å få opprettet en panteordning på tvers av landegrensene i Norden
Åpne for panting av internasjonale flasker og bokser i Norge
At det på sikt skal utvikles et pantesystem som innebefatter hele Europa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**