Sjokkerende vedtak i Oppegård kommune

Som lokalpolitiker i Lier kommune med langt engasjement rundt problematikken rv23/ Oslofjordtunnellen og manglende ferdigstillelse av denne, er det med undring jeg leser om vedtaket i fomannskapet i Oppegård kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Viser til oppslag i Østlandets Blad 28.01, vedrørerende økt godstrafikk i villastrøk i Oppegård kommune.

I Lier har vi full forståelse for at lokalpolitikerne på den andre siden av fjorden fortviler over godshåndtering i Osloområdet. At godset fraktes på skinner gjennom et boligstrøk er ikke heldig, imidlertid er det svært kortsiktig og ikke minst egoistisk å tro at situasjonen blir bedre av å skyve problemene over til naboene i Buskerud. Det å utvide Oslofjordtunellen for å få flere vogntog med gods gjennom Buskerud før en tunnel fra Røyken til Lier er på plass, er en hån mot de stakkars beboerne på Strekningen rv23 Røyken-Lier.Disse menneskene bor langs et mareritt av en lokalvei, med vogntog dundrende over dørterskelen. Beboerne i dette området har nå fått et kjærkomment pusterom etter den tragiske ulykken i OF-tunnelen.

Vi kan ikke akseptere å ta imot de tunge vogntogene før rv 23 er ferdigstilt med tunnel med påkobling til E18.

Nina Johnsen
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**