Buskerud Venstre ønsker Ringeriksbanen velkommen!

Årsmøtet i Buskerud Venstre forventer at forslaget til Nasjonal transportplan som legges fram 29. februar, vil inneholde klare anbefalinger om forsering av bygging av Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse. Dette synet deles også av Buskerud fylkeskommune og Rådene for Ringeriksregionen og Hallingdal. Det er viktig at alle gode krefter forenes for nå endelig å få banen bygd!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg

Foto: Kåre Pettersen

Det kommer stadig tydelige politiske signaler om at Ringeriksbanen nå må realiseres. Lederen av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Knut Arild Hareide, uttalte under komiteens besøk i Buskerud nylig, seg meget positivt om Ringeriksbanen og dette synet ble støttet av flere av komiteens øvrige medlemmer.

Buskerud Venstre har med stor interesse merket seg at det tas til orde for alternativ finansiering og organisering og at prosjektet Ringeriksbanen kan egne seg for dette. Dette betyr at det ikke vil være noen motsetning mellom bygging av Ringeriksbanen og andre samferdselsprosjekter i Buskerud.

Buskerud Venstre viser også til Høyhastighetsutredningen. Den viser at den raskeste traseen mellom Oslo og Bergen går via Hønefoss og Hallingdal. Ringeriksbanen vil kunne utgjøre første byggetrinn på en eventuell høyfartsbane. Ringeriksbanen vil alene redusere reisetiden Oslo — Bergen med en hel time, og gjør Hønefoss/Oslo til en intercitybane med en reisetid Oslo-Hønefoss på 28 minutter. Miljømessig vil dette ha stor betydning fordi det vil gjøre jernbane til et reelt alternativ for reiser mellom våre to største byer. Transportbehovet øker både innenfor person- og godstrafikk — det gjør også CO2-utslippene. Det er nå på tide å ta et krafttak for å snu denne trenden, uttaler årsmøtet i Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**