På årsmøte i Akershus Venstre

Mens regn og sludd kjempet om gateplass utenfor, samlet nær 100 delegater seg til årsmøte i Akershus Venstre lørdag 18.februar. Stedet var Akershus fylkesting over Oslo bussterminal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Fra høyre: Lise Sandsbråten, Inger Tangen og Bjørn Ivar Gran

Fra høyre: Lise Sandsbråten, Inger Tangen og Bjørn Ivar Gran

Lørenskog Venstre var representert på Akershus Venstre sitt årsmøte lørdag 18.februar 2012 med Bjørn Ivar Gran, Inger Tangen, Lise Sandsbråten og Lisa Kara Fröyland.

Årsmøtet var som årsmøter flest preget av regnskap, budsjett, årsmelding og valg, men delegatene fikk også høre nytt fra Akershus-benken på Stortinget. Stortingsrepresentant Borghild Tenden og vararepresentant Abid Raja hadde hver sin innledning på årsmøtet.
Borghild Tenden fokuserte på hvor imponerende mye stortingsgruppa til Venstre har fått til til tross for sin beskjedne størrelse (to personer), og lanserte i forlengelsen av det gode lokalvalget ambisjonen om å heve Venstre fra å være landets 4. største parti til å være 3.størst. Abid Raja benyttet anledningen til å slå et slag for at Venstre skal være i front innen kriminalitetsforebyggende politikk og fremme fokus på barnevern.

Per A. Thorbjørnsen fra Rogaland Venstre har ledet arbeidet med ny velferdspolitikk for Venstre, og holdt en god orientering om utfordringene og mulighetene innenfor feltet med bakgrunn i erfaringer fra Stavanger. Samhandlingsreformen var et naturlig tema innenfor denne bolken.

Videre ble det debatt rundt hvilke politiske uttalelser som skulle sendes ut som årsmøtets resolusjoner. Det var sendt inn mange forslag, og størst oppslutning fikk en uttalelse om rettsstaten, en om større satsning på sykkelveier og oppfordringen panting uten grenser.

Det var ingen overraskelser på valgfronten, og dyktige Solveig Schytz (Ås) fikk full tillit som ny fylkesleder etter Lars Peder Nordbakken.

Presentasjon av det nye fylkesstyret:
Hele styret
Fylkesleder

Politiske uttalelser fra årsmøtet:
En sterkere rettsstat, et sterkere demokrati
Panting uten grenser
Bedre og bredere på sykkel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**