Landsmøtedelegater 2012

Disse skal representere Akershus Venstre på Venstres landsmøte i april. Oversikt over hvem som stiller som delegater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Akershus Venstre har 19 delegater på Venstres landsmøte. På bildet: Torild Jørgensen fra Lørenskog.

Akershus Venstre har 19 delegater på Venstres landsmøte. På bildet: Torild Jørgensen fra Lørenskog.
Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

Landsmøtedelegater:
1. Solveig Schytz, fylkesleder – Varadelegat: Politisk/organisatorisk nestleder, i nevnte rekkefølge
2. Eirik T. Bøe, fra fylkesstyret – Varadelegat: Medlem av fylkesstyret
3. Siri Engesæth (fra fylkestingsgruppa) – Varadelegat: Medlem av fylkestingsgruppen
4. Tord Hustveit, Akershus UV – Vara: AUV
5. Borghild Tenden, Bærum
6. Runar Bålsrud, Hurdal
7. Camilla Hille, Ski
8. Jørgen Blom, Asker
9. Torild Jørgensen, Lørenskog
10. Erling Rognli, Ås
11. Gudbrand Teigen, Bærum
12. Charlotte Hagelund, Rælingen
13. Endre Vindheim, Oppegård
14. Marit Brockmann, Asker
15. Inge Solli, Nittedal
16. Erik Lundeby, Frogn
17. Hilde Arneberg, Bærum
18. Sesselja Bigseth, Nes
19. Prisca Bruno Massao, Enebakk

Varadelegater:

1. Christian Steenfeldt-Foss, Asker
2. Boye Bjerkholt, Skedsmo
3. Nicolay Corneliussen, Frogn
4. Bente Knagenhjelm, Bærum
5. Are Gunnulfsen, Nannestad
6. Anne-Berit Smørås, Nesodden
7. Odd Roar Kristensen, Bærum
8. John Wilhelmsen, Ullensaker
9. Guri Haveraaen, Vestby
10. Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum

Delegatene ble valgt på Akershus Venstres årsmøte 18.02.2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**