OL 2022 til Lørenskog?

-Lørenskog skal være veldig forsiktige og nøkterne før vi sier ja til å delta som arrangør og deltagerby, sier gruppeleder Bjørn Ivar Gran i Lørenskog Venstre og kommenterer saken om å få olympisk idrettsanlegg i Lørenskog kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Oslo ønsker å markedsføre seg som verdens vinterhovedstad. På det grunnlaget vil noen forsvare å søke om et vinter-OL.

Romerikes Blad, nettavis 21.02.2012:
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5939412.ece

 Bjørn Ivar Gran, gruppeleder i kommunestyret for Lørenskog Venstre

Bjørn Ivar Gran, gruppeleder i kommunestyret for Lørenskog Venstre

Lørenskog skal være veldig forsiktige og nøkterne før vi sier ja til å delta som arrangør og deltagerby.
•Vi har en stor kommunal gjeld, og en egenfinansiering av idrettsanleggene vil vi ikke ha råd til.
•Et olympisk anlegg har spesielt kostnadskrevende fasiliteter som krever et høyt etterbruksfond for at kommunen skal klare å drifte det forsvarlig.
•Et nytt idrettsanlegg vil "snike" i køen i forhold til andre kulturtilbud som kommunen vil ønske å etablere.
•Et olympisk anlegg er ikke tilpasset aktivitet for barn og unge som er kommunens primære målgruppe.
•En kommune skal planlegge for et 50 års perspektiv, og ikke la seg forstyrre av noe som er for en 3 ukers periode.
•Anleggets plassering skal passe inn med de kommunale planene som allerede er lagt.
For øvrig er det positivt at vi får et slikt anlegg!

Etiske betenkeligheter
Et OL medfører meget høye samfunnsmessige investeringer, og jeg kan vanskelig se at 3 ukers folkefest er verdt de milliardene som det koster å arrangere OL. Et OL gir sentrale politikere et økonomisk handlingsrom til å gjøre makropolitiske grep som de ellers ikke ville hatt (jf stimuleringspakke for det indre østlandsområdet gjennom vei og annen infrastruktur). Ansvarlige politikere kan velge å ta på seg populistiske beslutningsbriller og la samfunnet suggereres. Det er ikke mentalhygiene men selvdigging. Det er kun snakk om å ta 5 promille av oljefondet/pensjonsfondet. Hva er vel 17 milliarder kroner!

Det største ankepunktet er likevel at idrettens grunnverdier er i ferd med å forvitre. Et gigantisk idrettsarrangement vil være med på å trollbinde nordmenn i deres fascinasjon for de ekstreme prestasjoner. Høydehus må vi selvfølgelig tillate igjen, og forskning på giftig og ekstremt kostbar skismøring må intensiveres (av det norske støtteapparatet på 34 personer til Tour de Ski var 17 stk smørere). Toppidrett skaper ikke breddeidrett. Vi har noen av verdens beste skihoppere, men ingen unger hopper på ski i nabolaget lenger. Det er ikke Petter Northug som avgjør om dine barn blir med på skitur i marka. Det er du som forelder som har den store betydningen. Har du sett på idrett på TV eller har du ivaretatt sosialiseringen gjennom vinterfriluftsliv og opplevelser med barna?

Vi er 5 millioner, og har allerede arrangert et vinter OL to ganger. Det er vinter og snø i Kina også. I mange av de nordlige byene der (da snakker jeg kun om byene) bor det flere mennesker enn i hele vårt land. Der har det ikke vært arrangert noen som helst vinterolympiade. La Kina få et vinter-OL. Kanskje vi nordmenn kunne spille inn Tibet som et nytt Lillyhammer!

Bjørn I. Gran, gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**