Lokalpolitisk nettverk: Lagbygging på agendaen

Hvordan bygge et sterkt lokallag mot valgkampen 2013? Hvordan kan Venstrelagene samarbeide på kryss av kommunegrensene? Dette og mye mer står på agendaen når Venstre inviterer til Lokalpolitisk nettverk i Kongsberg lørdag 17. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hender

Foto: sxc.hu

Sammen med lag fra Telemark og Vestfold skal lokallagsledere, gruppeledere, fylkesstyret og andre lokale tillitsvalgte fra Buskerud skoleres i lagbygging. Målet med dagen er å forberede et godt organisatorisk fundament for valgkampen i 2013, skape synlighet rundt Venstres politikk lokalt og gjøre lokale tillitsvalgte trygge på å fremme egen politikk.

Innledere fra Venstre sentralt er blant annet informasjonsrådgiver Jan Christian Kolstø og Odd Einar Dørum.

Program:
10:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk
10:15 Plenum: Venstre mot 2013 v/Odd Einar Dørum
10:45 Plenum: Suksesskriterier for lokal organisasjon v/Jan Christian Kolstø
11:00 1. gruppesesjon: Lagbygging
Lokallagsarbeid generelt og samarbeid over kommunegrenser spesielt
Behov fram mot 2013.
12:30 Plenum: Oppsummering av gruppearbeid
13:00 Lunsj
14:00 Plenum: Venstres programarbeid v/Rebekka Borsch, medlem programkomiteen
14:30 2. gruppesesjon: Politikk, program — innspill til komiteen
15:30 Plenum: Profilering og merkevarebygging v/Jan Christian Kolstø
16:00 Kaffepause
16:15 3. gruppesesjon: Informasjon, organisasjon
17:15 Plenum: Organisasjonskultur v/Odd Einar Dørum
17:45 Oppsummering og avslutning
18:00 Møteslutt

Påmeldinger sendes til organisatorisk nestleder i Buskerud Venstre, Gunn-Torill Homme Mathisen: [email protected] innen 9. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**