Hamar vertskap for lokalpolitisk nettverk 17./18.mars

Lokalpolitisk nettverk er Venstres nettverks- og skoleringssamling for folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Nettverket samles minst én gang årlig i 10 regionale møter i hele landet. Neste møte for Hedmark og Oppland arrangeres på First Victoria Hamar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

KVU verksted Dovrebanen

Foto: JBV

Valgkampen for 2013 har egentlig vært i gang lenge. Strategiene er i ferd med å legges, kandidater i ferd med å bygges. Snart må hele organisasjonen nok en gang settes i kampanje- og kampmodus. Hvert eneste lokallag kommer til å telle.
Ved valget i 2011 var Lokalpolitisk Nettverk (LPN) en viktig faktor for suksessen vi opplevde. LPN er Venstres nettverks- og skoleringssamling for folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag, og sikrer skolerte kandidater og en samkjørt organisasjon. 17. og 18. mars er det på nytt duket for Lokalpolitisk nettverk. Hedmark Venstre er vertskap for denne samlingen som arrangeres på First Hotel Victoria, Hamar.

V Hamar styre 2011

Foto: E.Aares

Tema: Lagbygging
Lokalpolitisk nettverk skal forberede lokallagene på valgkampen, og sette lag og ressurspersoner i stand til å håndtere valgkampen lokalt. LPN løfter lagbyggingen — bygging av det organisatoriske laget, og byggingen av oss selv som et lag med felles mål. Målgruppe for samlingen er lokallagsledere og gruppeledere. Men samlingen er åpen for alle som har en rolle i å bygge organisasjon lokalt og forberede valgkampen.
Informasjon om påmelding fra den enkelte region, om pris og detaljer om programmet blir lagt ut på disse sidene og sendt ut til lokallagene. Foreløpig ber vi deg bare holde av datoen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**