Ikke raskt nok for Østfoldbanen

I forslaget til Nasjonal Transportplan i dag er trinnvis utbygging av dobbeltspor fra Oslo S til Halden for første gang på plass. Samtidig er bare strekningene Oslo – Ski og Moss – Såstad prioritert økonomisk i planen. – Jernbaneverkets utredning har vist at det er mulig med full utbygging av jernbane på Østlandet på ti år. Jernbane er fremtiden og burde vært prioritert høyere, sier Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Tønsberg jernbanestasjon

Foto: Kåre Pettersen

– Det er svært gledelig at Østfoldbanen har fått såpass høy prioritet i Nasjonal transportplan, samtidig er samferdselsesetatenes prioriteringer av større veiprosjekter og distriktspolitiske goodwilltiltak fremfor strategiske og miljøvennlige alternativer, som dobbeltspor Oslo – Halden feilslått samferdselspolitikk, sier Venstres Finnanger Sandsmark.

– Trinnmessig utbygging kan være fornuftig, men det er viktig at ikke kampen for dobbeltspor slutter når trinn 2 til Onsøy er bygd. Det er viktig for hele Østfolds næringliv og befolkning at et dobbeltspor helt frem til Kornsjø og EU kommer på plass så raskt som overhodet mulig, påpeker Venstres gruppeleder i fylkestinget.

Venstre har tidligere lagt frem finansierings- og organiseringsmodell i Stortinget for utbygging av tog på Østlandet (dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer) på ti år og hadde prioritert prosjektene på Østfoldbanen allerede i forslag til gjeldende Nasjonal Transportplan.

Les også saken hos NRK Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**