Hva kommer opp i kommunestyret 7.mars?

Etablering av servicetorg i kommunen, nytt voksenopplæringssenter i kommunen, utbyggingsavtale med Ragn-Sells og gjengangeren Lørenskog hus er blant sakene som framkommer i sakspapirene til kommunestyremøtet 7.mars 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Se kommunestyremøtet 7.mars direkte på nett-tv!


Etablering av servicetorg (saksnr. 017/12)
Man ser for seg at det skal innhentes erfaringer fra andre kommuner som har erfaring med servicetorg.
Et servicetorg knyttet til Lørenskog hus vil antas å kunne styrke utleiefunksjonen på kulturhuset.
Saken ble av formannskapet (møte 29.02.2012) besluttet utsatt til neste kommunestyremøte etter 7.mars.

Kjennveien – opprustning og søknad om tilleggsbevilgning (saksnr. 019/12)
Oppussingsprosjektet av Kjennveien fram mot Rådhuset har kostet mer enn planlagt.
Rådmannen og formannskapet anbefaler kommunestyret å finansiere tilleggsbevilgningen i prosjektet gjennom økt låneopptak i 2012.
Saken ble av formannskapet (møte 29.02.2012) besluttet utsatt til neste kommunestyremøte etter 7.mars.

Lørenskog hus – statusrapport nr.8 – tilleggsbevilgning (saksnr. 020/12)

Rådmannen foreslår at det foretas nødvendige låneopptak for å dekke overskridelsene på 82,3 millioner kroner, samt til å forskuttere regresskravene på 45 millioner kroner.
Saken ble av formannskapet (møte 29.02.2012) besluttet utsatt til neste kommunestyremøte etter 7.mars.

Valg av medlemmer til utvalg med løpende arbeidsgiveransvar for rådmannen (saksnr. 023/12)

Formannskapets innstilling til utvalg består av ordfører Åge Tovan (Ap), Mette Korsrud (LIV) og Turid Kristensen (H).

Utbyggingsavtale mellom Ragn-Sells AS og Lørenskog kommune (saksnr. 026/12)

Rådmannen foreslår at Lørenskog kommune godkjenner utbyggingsavtale mellom Ragn-Sells AS, Ragn-Sells AB og Lørenskog kommune i henhold til framlagt plan.

Nytt voksenopplæringssenter – Lørenskog lærings- og kvalifiseringssenter (saksnr. 027/12)
Formannskapets innstilling er at det arbeides videre med lokaler til flyktning- og innvandringstjenesten, Rasta opplæringssenter og en grunnskoleavdeling for voksne i et nytt senter, som foreløpig kalles Lørenskog lærings- og kvalifiseringssenter, fra 2014. Lokalene Rasta opplæringssenter i dag leier i Rasta senter anbefales utvidet sommeren 2012 for en toårsperiode fram mot nye lokaler står klare i 2014.


 Bjørn Ivar Gran

Bjørn Ivar Gran

Torild Jørgensen

Torild Jørgensen

Ønsker du å komme med innspill i disse sakene?
Ta kontakt med våre kommunestyrerepresentanter:

•Bjørn Ivar Gran tlf 957 34 843
•Torild Jørgensen tlf 959 19 679

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**