Slik vil Venstre skaffe nok lærere

Østfold mangler 500 lærere. Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark lanserer fem tiltak for å få bukt med lærermangelen i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


NRK Østfold viser i et oppslag i dag at Østfold mangler 500 lærere i skolen.

 Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark har fem tiltak for å sikre gode nok og mange nok lærere i Østfold.

Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark har fem tiltak for å sikre gode nok og mange nok lærere i Østfold.
Foto: Helge Eek

– Læreren er den viktigste innsatsen i skolen. Det viser forskning og det husker alle vi som var i skolen. Gode lærere det er nok av er en fantastisk ressurs i skolen, sier Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.

– Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi har mange nok gode nok motiverte nok lærere i Østfoldskolen. I et fylke som ofte henger etter på statistikker om skole, kunnskap og levekår er det spesielt viktig å sørge for at vi har nok lærere, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Det haster
Skolene har allerede i dag problemer med å følge lovverket som sier hva slags kompetanse lærerne skal ha for å undervise i ulike fag på ulike trinn.

– Dette viser at det haster med å få på plass tiltak for å få mange nok og gode nok lærere i Østfoldskolen, understreker Venstres Finnanger Sandsmark.

Fem tiltak for flere lærere

 Med rekruttering og tiltak for at lærere blir værende lenger i yrket sitt kan man sikre nok lærere for fremtidens barn, mener Venstre.

Med rekruttering og tiltak for at lærere blir værende lenger i yrket sitt kan man sikre nok lærere for fremtidens barn, mener Venstre.
Foto: Norgesfoto

1. Det mest effektive tiltaket er å få flere av lærerne til å bli i skolen lenger enn i dag. Flesteparten av lærerne går av med AFP som 62-åringer. Venstre foreslår lønnsøkning og nedsatt undervisningstid for de lærerne som blir værende til de er 67 eller 70.
2. Stadig flere nyutdannede lærere hopper av yrket sitt. Østfold Venstre vil utvide mentorordningen for nytilsatte lærere og samtidig sikre tettere bånd mellom Høgskolen i Østfold og kommunene slik at studentene får en mer sømløs overgang mellom studier og yrkesliv.
3. Alle trenger påfyll gjennom yrkeslivet sitt. Venstre har på stortinget foreslått å utvide ordningen med systematisk videreutdanning for samtlige lærere, slik at de får påfyll, blir motivert og får utviklet seg i yrket.
4. Østfold Venstre vil gjøre det lettere for personer med annen kompetanse å ha deltidsstillinger i skolen, en «lærer 2»-ordning som både skaffer flere lærere og bredere kompetansegrunnlag i skolen.
5. Kommunene bør oppsøke lærerhøgskolene og lektorutdanningene og rekruttere studenter før de har fullført utdanningen sin, slik at de går rett i jobb ved fullført utdanning, gjerne med noen samlinger for å forberede seg i forkant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**