Busstilbudet svekkes

Mange med meg ønsker et styrket busstilbud. I Buskerud er det Buskerud Kollektivtrafikk AS (BK) som forestår tilbudet. BK eies av Buskerud fylkeskommune og 18 av fylkets 21 kommuner. BK utfører sine oppgaver innenfor de økonomiske rammene eierne stiller til rådighet. Er rammene for knappe, må tilbudet til de reisende reduseres, skriver gruppeleder i fylkestinget Helge Stiksrud (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Buss

Foto: Ukjent

Rammene for BK i 2012 er for knappe — dette har ført til redusert rutetilbud i Drammen/Lier, Vikersund/Hønefoss og Ringerike. Dette er sterkt beklagelig siden alle ønsker et bedre kollektivtilbud.

Ved budsjettbehandlingen i Buskerud fylkeskommune i desember 2011 ville ikke flertallet (H, Krf. og Frp) bevilge nok penger til at rutetilbudet kunne opprettholdes. Venstre og Senterpartiet hadde i sitt felles budsjettforslag satt av 6 millioner kroner ekstra til BK, men fikk ikke støtte for sitt forslag. Dersom vårt forslag hadde gått gjennom, hadde man sluppet det kuttet i rutetilbudet som vi nå ser.

Kuttet i tilbud til reisende hadde blitt betydelig større dersom ikke Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud 7. februar i år hadde bevilget to millioner kroner ekstra til BK. Det er derfor påfallende når noen politikere som tilhører flertallet i fylkestinget nå ber om mer penger fra BK for å styrke busstilbudet. Det blir å snu saken på hodet. Det er flertallet i fylkestinget som kan rette opp dette ved å bevilge nok penger. Venstre ønsker et styrket — ikke svekket — kollektivtilbud, men da partiet få støtte for sine budsjettforslag.

Helge Stiksrud

Foto: Torbjørn Tandberg

Helge Stiksrud
Venstres gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**