Har Lørenskog lagt igjen kortet i baren?

Lørenskog kommune har fått en høy gjeldsbelastning per innbygger etter store investeringer og flere prosjekter med overskridelser. En forbedring i prosjektstyringen er nødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Torild Jørgensen er kommunestyrerepresentant og leder for Lørenskog Venstre.

Torild Jørgensen er kommunestyrerepresentant og leder for Lørenskog Venstre.

Man kan bomme på estimater og analyser, men da må man ta tak og styre. Venstre ønsker at utbyggingsprosjekter som får overskridelser, skal evalueres umiddelbart, og nødvendige justeringer må gjøre før man går videre. I tillegg må det være edruelighet i antall prosjekter som igangsettes, og de ansatte må få både tid og ressurser til å gjøre jobben sin på en god måte.

Lørenskog Venstre har i alle de senere budsjettbehandlinger talt for måtehold og nedbetaling av gjeld. For å sikre økonomi til blant annet nødvendige skoleutbygginger har Venstre sagt nei til forslag som ikke har høyeste prioritet.

Heldigvis er vi en sterk kommune med god arbeidsdekning og ressurssterke innbyggere. Dette må vi forvalte vel med styringsvilje.

Torild Jørgensen
Kommunestyrerepresentant, Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**