Møtekalender 2012-2013

Rydd kalenderen – her er datoplan for fylkestingsgruppa, fylkeslaget og Venstres hovedorganisasjon for 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


2012

FEBRUAR
18. Årsmøte AV
22. Styremøte AV (Tlf.møte) – Innspill til valgkomiteen
28. Styremøte AV – Handlingsplan, forberede landsstyremøte, forberede landsmøte, møteplan, hovedstyremøte, LPN

MARS
3.-4. Landsstyre VHO
12. Gruppemøte FTG – Kl. 15.30 til kl. 17.00, i forkant av utvalgsmøter.
12. Styremøte AV – på Galleriet, kl. 17.00 – LPN, Hovedstyremøte, Forberede Landsmøte, Handlingsplan
24. Lokalpolitisk nettverk – Sammen med Østfold Venstre på Mitt hotell i Moss
26. Gruppemøte FTG – Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget.
27. Medlemsmøte om forsvarspolitikk på Galleriet, fylkesstingssalen kl 17.00 – 19.00
29. Dialogmøte med Abid Q. Raja, Nes Rådhus

APRIL
10. Hovedstyremøte AV
12. Landsstyremøte
13. Delegasjonsmøte AV – Møte på morgenen før LM. Forberede landsmøte
13.-15 Landsmøte – På Fornebu. AV er vertskap.
17. Venstreskolen – Trinn 1 i Oppegård, på rådhuset kl. 17.00-21.00
17. Seminar om økonomisk politikk – Er det på tide å gjøre noe nytt med handlingsregelen? Venstres hus kl. 18.00
18. Venstreskolen – Trinn 1 i Sandvika, på rådhuset kl. 17.00-21.00
19. Venstreskolen – Trinn 1. i Nannestad, på kommunehuset kl. 17.00-21.00

24. Venstreskolen – Trinn 2 på Venstres Hus, (1/3) kl. 17.00 — 21.00
30. Gruppemøte – Kl. 15.30 — 17.00, i forkant av utvalgsmøter
30. Venstreskolen – Trinn 2 på Venstres Hus, (2/3) kl. 17.00 — 21.00
30. Høring, stortingsvalgprogrammet – Programkomiteens åpne høringsdag 1

MAI
3. Medlemsmøte om ruspolitikk på Litteraturhuset.
5. Høring, stortingsvalgprogrammet – Programkomiteens åpne høringsdag 2
7. Venstreskolen – Trinn 2 på Venstres Hus, (3/3) kl. 17.00 — 21.00
8. Styremøte, Venstres Hus 17.00-19.00
14. Gruppemøte FTG – Tertialrapport økonomi, Innspill til styringssignaler/FTG, Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget.

JUNI
4. Gruppemøte – Kl. 15.30 — 17.00, i forkant av utvalgsmøter
5. Miljøprisutdeling – verdens miljødag
8. – 10. Sommersamling i Trondheim.
16.-17. Landsstyre VHO – I Halden.
18. Gruppemøte FTG – Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget.

JULI
27. -29. – Sommersamling – På Sørlandet.
28. – 2. aug. – Unge Venstres sommerleir, på Hove, Arendal.

AUGUST
21. Styremøte
28. Hovedstyremøte kl. 18.00-20.00 på Galleriet. Tema: kollektivtrasport. Innleder: Bernt Stilluf Karlsen.

SEPTEMBER
1. Venstre programkomite legger fram 1. utkast til stortingsvalgprogram.
10. Gruppemøte FTG – Kl. 15.30 — 17.00, i forkant av utvalgsmøter
11. Debattmøte på litteraturhuset med aktuelle toppkandidater til stortingsvalget 2013 – kl.18-00 – 20.30
18. Fylkesstyre kl. 17.00 — på Venstres Hus.
24. Gruppemøte FTG – Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget.

OKTOBER
1. Nominasjonskomiteen legger fram forslag til stortingsvalgliste 2013
9. Styremøte – Forberedelser nominasjonsmøte, Tertialrapport økonomi, Innspill til økonomiplan og budsjett FTG
15. Gruppemøte – Kl. 15.30 — 17.00, i forkant av utvalgsmøter
15. Venstreskolen trinn 1. kl. 17.00 – 21.00 på Venstres Hus
19.-20 Landsstyre VHO
20-21 Landskonferanse
22. Venstreskolen trinn 2 kl. 17.00 – 21.00 på Venstres Hus (1/3) – obs: går over tre kvelder
29. Gruppemøte – FTG Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget.
29. Venstreskolen trinn 2 kl. 17.00 – 21.00 på Venstres Hus (2/3) – obs: kveld to av tre.
30. Hovedstyremøte – Innspill til stortingsvalgprogram, behandling av endringsforslag
31. Energy in Europe — the future of European energy policy. Conference on the future European energy policies with a special focus on the Nordic countries.

NOVEMBER
1. Frist for å sende inn endringsforslag til 1. utkastet til stortingsvalgprogram.
2. – 3. Budsjettkonferanse FTG – Arbeid med Akershus’ budsjett og øk. Plan.
5. Gruppemøte – Kl. 15.30 — 17.00, i forkant av utvalgsmøter
5. Venstreskolen trinn 2 kl. 17.00 – 21.00 på Venstres Hus (3/3) – obs: siste kurskveld.
8. Nominasjonsmøte – i fylkestingssalen på Galleriet.
19. Gruppemøte – Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget.
20. Styremøte – Forberede landsstyremøte, Nedsette valgkamputvalg, Plan for valgkampen 2013

DESEMBER
3. Gruppemøte – Kl. 15.30 — 17.00, i forkant av utvalgsmøter
7.-8. Landsstyre
8.-9. Rikspolitisk nettverk
10. Innen 10. desember 2012 skal programkomiteen legge fram sitt 2. utkast til stortingsvalgprogram.
17. Gruppemøte – Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget.

2013

JANUAR
– Styremøte – Foreløpig regnskap, Sakspapirer til årsmøte

Februar
Styremøte – Siste justeringer på årsmelding, handlingsplan, regnskap og praktiske forberedelser til årsmøtet.
9. – 10. Årsmøte

AV = Akershus Venstre
FTG = fylkestingsgruppen
VHO= Venstres hovedorganisasjon
LPN = Lokalpolitisk nettverk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**