Akershus Venstres nominasjonskomite

Nominasjonskomiteen skal utarbeide forslag til stortingsvalgliste for 2013. Komiteen ble valgt på Akerhsus Venstres årsmøte 18. februar, og ledes av Astrid Ramnefjell fra Bærum. Her er oversikt over medlemmene i komiteen med kontaktinformasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Astrid Ramnefjell leder Akershus Venstres nominasjonskomite.

Astrid Ramnefjell leder Akershus Venstres nominasjonskomite.

Akershus Venstres nominasjonskomite
Leder: Astrid Ramnefjell, Bærum
Tlf: 93862943
Epost: [email protected]

Medlem: Anniken Holtnæs, Rælingen
Tlf: 917 59 006
Epost: [email protected]

Medlem: Terje Johansen, Frogn
Tlf: 93063661
Epost: [email protected]

Medlem: Thor Togstad, Gjerdrum
Tlf: 975 41 226
Epost: [email protected]

Oppnevnt av Unge Venstre: Johannes Bangum, Bærum
Tlf: 48350782
Epost: [email protected]

Vara 1.: Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård
Tlf: 416 63 770

Vara 2.: Jan Vevatne, Asker
Tlf: 97778560
Epost: [email protected]

Vara 3.: Kjersti Almåsvold, Eidsvoll
Tlf: 920 55 920
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**