Østfold og Akershus Venstre ønsker velkommen til lokalpolitisk nettverk!

Formålet med Lokalpolitisk nettverk er å bl.a. å sikre at Venstres egne folk er trygge på vår egen politikk og mer synlige i media og lokalmiljøet, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget, i kommunestyret, og i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Anne Tørå Solsvik

Anne Tørå Solsvik

Dato: Lørdag 24. mars (dagssamling)
Tid: 10.00 – 18.00
Sted: Mitt Hotell i Moss
Tema: Lagbygging
Sentrale innledere: Anne Solsvik, Runolv Stegane og Mona H. Hellesnes.
Påmeldingsfrist: 16. mars til [email protected]

PROGRAM
10:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk
10:15 Plenum: Venstre mot 2013 (statusorientering + fremover)
10:45 Plenum: Suksesskritierier for lokal organisasjon
11:00 1. gruppesesjon:
– Lagbygging
– Lokallagsarbeid og teamwork
– Erfaringer fra 2011: Behov fram mot 2013.
12:30 Plenum: Oppsummering av gruppearbeid
13:00 Lunsj
14:00 Plenum: Venstres programarbeid
14:30 Lokale samlinger (Østfold og Akershus hver for seg)
15:30 Plenum: Profilering og merkevarebygging
16:00 Kaffepause
16:15 3. parallellsesjon: Informasjon, organisasjon
17:15 Plenum: Organisasjonskultur
17:45 Oppsummering og avslutning
18:00 Møteslutt

MÅL OG MÅLGRUPPER
Mål: Forberede et godt organisatorisk fundament for valgkampen i 2013. Synlighet rundt Venstres politikk lokalt. Trygghet på å fremme egen politikk.
Målgruppe: Lokallagsledere, Folkevalgte gruppeledere, Fylkesstyret

Tema: Lagbygging
Valgkampen for 2013 har egentlig vært i gang lenge. Strategiene er i ferd med å legges, kandidater i ferd med å bygges. Snart må hele organisasjonen nok en gang settes i kampanje- og kampmodus. Hvert eneste lokallag kommer til å telle. Lokalpolitisk nettverk skal forberede lokallagene på valgkampen, og sette lag og ressurspersoner i stand til å håndtere valgkampen lokalt. LPN løfter lagbyggingen — bygging av det organisatoriske laget, og byggingen av oss selv som et lag med felles mål.

PLENUMSSESJONER
Venstre mot 2013 (statusorientering + fremover)
En plenumssesjon som gir en innføring i status i organisasjonen, nylige politiske initiativer, og planer for månedene fremover både organisatorisk, politisk og valgkampmessig. Sentral innleder.

Suksesskritierier for lokal organisasjon
En kort oppsummering fra Lokalpolitisk nettverk i mai 2010, som hadde mer eller mindre det samme temaet som dette møtet. Hvordan skapes det perfekte lokallag? Sentral innleder kan si noen punkter, eller vel så bra: Bruk en dyktig lokallagsleder.

Venstres programarbeid
En innføring i hvilke spørsmål programkomiteen ser for seg at blir viktige i arbeidet fram mot nytt stortingsvalgprogram. Hva vil komiteen ha svar på? Hva blir viktig i valgkampen? Innleder fra programkomiteen, eller sentral innleder hvis dette mangler.

Profilering og merkevarebygging
Hvordan skape sammenheng i kommunikasjonsarbeidet som politiker? Hvordan bygge seg selv som sakspolitiker med troverdighet? Hva er sammenhengen mellom presse- og mediearbeid, kampanjearbeid og nettverksbygging? Sentral innleder eller lokal innleder med kommunikasjonserfaring.

Organisasjonskultur
Hvordan skaper vi en organisasjon for trivsel og inkludering, både lokalt og nasjonalt? Stikkord: Sosiale fellesskap, møteplasser, unge og eldre, møtekultur og —ledelse. Sentral innleder.

PARALLELLSESJONER

Organisasjon
Praktisk lokallagsarbeid: Lag virksomhetsplan, utspillsplan, møteplan, ansvarsfordeling. Kampanjearbeid, oppsøkende virksomhet, åpne møter.
Hvordan avholde møter: Møteledelse. Valg. Avstemminger.
Organisasjonskultur: Sosial trivsel gjennom politisk arbeid.
Talerstoltrening
Bruk av medlemsregisteret på nett. Hvordan håndtere nye medlemmer. Medlemsoppfølging.

Informasjon
Profilering, merkevarebygging, nettverksbygging. Kampanjearbeid, oppsøkende virksomhet, åpne møter.
Hvordan selge saker inn til media? Spissing av politiske budskap. Finne og bruke medieluker. Medielandskapet i regionen.
Venstre på nett: Publisere sider på www.venstre.no
Venstre på nett: Sosiale medier
Skrivetrening: Fra underskrift til overskrift — leserinnlegg og pressemeldinger

Annet: Samarbeidsnettverk
Ordførere, varaordførere, komitéledere.
Opposisjon i kommunestyret.
Alene i kommunestyret.
Lokallagsledere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**