Velkommen til Venstreskolen trinn 2!

Venstreskolen trinn 2 er et kurs for medlemmer som har hatt trinn 1 og gir deg en dypere innføring i Venstres politikk, organisasjon, historie og ideologi samt praktisk politisk arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

venstre-skole

Dette kurset gir deg en mer inngående kjennskap til Venstres politikk, organisasjon, historie og ideologi samt praktisk politisk arbeid som styremedlem eller lokalt folkevalgt. Kurset tar også for seg tale- og debattrening, leserbrevskriving, møteledelse og hvordan man får gjennomslag for politikk både internt i partiet og eksternt.

Kurset går over tre kvelder, og arrangeres:
24. april (kurskveld 1 av 3) kl. 17.00 — 21.00 på Venstres Hus
30. april (kurskveld 2 av 3) kl. 17.00 — 21.00 på Venstres Hus
7. mai (kurskveld 3 av 3) kl. 17.00 — 21.00 på Venstres Hus

Kurset er et 12-timers kurs som går over tre kvelder, hver av 4 timer. Vi setter pris på at de som melder seg på setter av alle tre datoene slik at man får med seg hele kurset.

Kurset er gratis og du melder deg på ved å sende en epost til [email protected].

Vi tar en pause med litt mat spandert av Akershus Venstre underveis hver kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**