Venstres 11 ankepunkter mot olympisk ishall

Lørenskog Venstre har markert seg som en edruelig debattant i et ellers halleluja-preget politisk ensembel. For en gjeldstung kommune som Lørenskog, er det mange utfordringer som venter på økonomisk rom, og da blir det feil å hente fram storslåtte planer om en olympisk ishall med plass til seks tusen tilskuere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Enda en ishall på Lørenskog?

Enda en ishall på Lørenskog?

Her er Venstres 11 ankepunkter i saken:

1. Driftskostnader? Her vil utgiftene løpe fort.

2. Miljøregnskapet til en ishall med 6000 tilskuere. Vi mister enhver miljøansvarlighet.

3. Oslo ønsker å markedsføre seg som verdens vinterhovedstad. Da har de en strategi!
Lørenskog har ingen strategi.

4. 125.000 innbyggere pr ishall. 41 ishaller i Norge. Lørenskog vil med to ishaller komme ned i 1 ishall
pr. 17.000 innbyggere. Hva med Ullensaker?

5. Verdien av en attraktiv tomt, stipuleres til en ganske høy sum i kommunen. Ishall-lokalisering vil
medføre et tap av en slik eiendom.

6. Forskjellsbehandlingen av ulike idretter bare forsterkes!

7. Munchen og et fransk sted har allerede søkt OL for 2018 – de ligger antagelig foran i løypa.
Norge må vel vente til 2026. Blir det riktig å binde opp attraktive areal for en så lang periode?

8. Spillemiddel-refundering blir nevnt av ishall-tilhengerne. Ansvarlige politikere kan ikke budsjettere inn
slike tilskudd så langt frem i tid. Spillemidlene har så stort etterslep i tid fra godkjenning til utbetalt beløp
at mellomfinansiering spiser opp tilskuddene.

9. Med den prisveksten vi har internt i Norge, så er det umulig å spå om priser på store bygg.

10. Høyre og Frp støtter ishall. De støtter gigantismeplanene. Da må de slutte å være kritiske til andre store
offentlige investeringer. De tror at en kommersiell utbygging skal gjøre OL-prosjektet selvfinansierende.
Det tror ikke vi!

11. Sosialistene sier med dette i praksis ja til eiendomsskatt. Er de villige til å tvinge dette på innbyggerne?

Venstre vil fokusere på å ta tak i hverdagens utfordringer – ikke skape nye problemer.

Bjørn Ivar Gran,
gruppeleder Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**