Kommunesammenslåing i Akershus?

Tre av fire kommuner har færre enn 10 000 innbyggere. Halvparten har under 5000 innbyggere. Venstre ønsker en kommunereform hvor antall kommuner reduseres samtidig som flere oppgaver flyttes fra statlig hold over til sterkere kommuner. Nes Venstre tar nå debatten om kommunesammenslåing på Romerike.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Øystein Smidt, Nes Venstre.

Øystein Smidt, Nes Venstre.
Foto: Birger Areklett

Nes Venstre mener det har størst effekt å slå sammen små kommuner hvor fagmiljøene er begrenset og det er en utfordring for den enkelte kommune å tilby innbyggerne et godt nok velferdstilbud.

Nes er derimot en av landets 50 mest folkerike kommuner og dertil en stor kommune i utstrekning. I Akershus er Nes den nest største største kommunen, med et areal på 637 kvadratkilometer.

– Jo mer perifer en kommunes administrasjon blir til innbyggerne, desto mindre føler borgerne at de naturlig tilhører en enhet, sier Øystein i et intervju med Raumnes.

Lite å spare?

For åtte år siden ble det utarbeidet en rapport som så på muligheten for kommunesammenslåing på Øvre Romerike.

– Konklusjonen var klar, det var mulig å spare ti prosent på administrative kostander ved en sammenslåing. Det utgjør én prosent av kommunens totale budsjett, sier Øystein.

Den gang ville en kommunesammenslåing bety redusert tilskudd fra Staten. Venstre mener at sterkere kommuner kan ta flere oppgaver, og dermed må få flere midler fra staten.

Mer midler til kommunene

Venstre ønsker å redusere øremerkingene til kommunene, og gi kommunene anledning til å få all statlig finansiering som frie midler.

– I dag råder staten over 60 prosent av de totale offentlige midler og ressurser. Kommunene knappe 40 prosent. Målet må være å snu dette på hodet, sa Borghild Tenden i et innlegg i Dagens Næringsliv tidligere i år.

Hva mener du? Ta debatten med oss på Facebook.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**