Et hus for ungdommen

I dag finnes det omtrent 3.800 unge i alderen 13—18 som er bosatt i Drammen kommune. I 2035 regner SSB med at dette tallet er fordoblet. Det betyr at Drammen trenger en klar satsing på byens ungdommer gjennom et større kulturtilbud, bredere aktivitetstilbud, bedre kollektivtilbud og ikke minst et sted som er beregnet for ungdommen alene, skriver leder for Unge Venstre Buskerud, Alexander Solbakken, i Drammens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Alexander Solbakken, leder i Buskerud Unge Venstre

Alexander Solbakken, leder i Buskerud Unge Venstre
Foto: Privat

Derfor ønsker Buskerud Unge Venstre at det bygges et ungdomshus sentralt i Drammen. Vi er ikke i tvil om at Papirbredden er blitt et sosialt samlingspunkt for mange av byens unge, men tidlige stengetider og et tilbud som ikke appellerer til ungdommen, hindrer det fra dets potensiale.

Drammens ungdom trenger et sted der de kan få lov til å «henge», aktivisere, jobbe og utvikle seg fritt. Vi i Unge Venstre vet at om dette skjer under et sterkt styre av voksne så vil det ha problemer med å appellere til ungdommen. Derfor ønsker vi i Unge Venstre at huset skal ledes av et styre der flertallet består av ungdom fra nærområdet.

Drammen trenger et ungdomshus, der ungdommen er fri til å gjøre akkurat det de ønsker. Samtidig som at dette er et trygt sted for de unge, håper vi at huset kan ha liberale verdier som sikrer ungdommens rett til å være seg selv og utvikle seg i den retning de ønsker. Buskerud Unge Venstre ønsker et ungdomshus ledet av ungdom og for ungdom, uten at det fører til at enkelte grupper blir ekskludert.

Alexander Solbakken
Fylkesleder Buskerud Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**