Leksehjelp med mening

Dagens leksehjelpordning fungerer ikke. Det viser en aktuell rapport fra forskningsinstituttene NOVA og NIFU og evalueringen fra flere kommuner. Venstre vil ha leksehjelp med mening for å sikre en skole for kunnskap og like muligheter. Venstre mener derfor at vi må ta i bruk pedagoger og satse på ungdomsskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: privat

Barna som trenger leksehjelp fortjener at vi endrer ordningen nå, ikke venter til en sluttrapport i 2013. Alle barn skal ha muligheten til å gjøre det best mulig på skolen. Likevel viser evalueringen av lovpålagt leksehjelp for 1. til 4. klasse at dagens ordning med ufaglært leksehjelp heller fører til å øke de sosiale forskjellene i skolen, i stedet for å minske dem.

Vi trenger fagfolk!

Venstre stemte mot å lovfeste leksehjelp for 1. til 4. klasse, ikke fordi vi er motstandere av leksehjelp, men fordi det er betenkelig å holde fast ved en lovfestet ordning som skal gi leksehjelp med ufaglærte og binde denne opp til de laveste trinnene, når evalueringene og mange elever, foreldre og skoler peker på at det hadde vært mer hensiktsmessig med leksehjelp på ungdomstrinnet. Venstre har tillit til at lærere som får muligheten til tenke nytt kan finne gode løsninger for elever. Venstre vil alltid prioritere at folk med fagkunnskap skal arbeide med barn. Denne regjeringen tror alt kan fikses med ufaglærte. Manglende fagkompetanse må løses med fagfolk, ikke uten — slik regjeringen legger opp til.

Skole, elev, lese, skrive, utdanning

Foto: Microsoft

Lovfester gode intensjoner
I stedet for lovfesting av gode intensjoner har Venstre foreslått i våre alternative statsbudsjetter å bevilge 175 millioner kroner til leksehjelp. Venstre mener vi bør prioritere leksehjelp på ungdomstrinnet, fremfor på de laveste trinnene, og sørge for at leksehjelperne har tilfredsstillende faglig kompetanse. Norske elever fortjener tiltak som virker, ikke bare gode intensjoner.

Rebekka Borsch, leder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**