Tilrettelegging for alle

Venstre spør i fylkestinget om det er mulig å tilrettelegge bedre for de flinkeste elevene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

Foto: TV2

Interpellasjon til OKH-komiteen
Fag fra videregående skole
Per Magnus Finnanger Sandsmark, Venstre

Det er 193 000 elever i norske ungdomsskoler. Etter skolereformen Kunnskapsløftet i 2006 ble det åpnet for at teoretisk sterke ungdomsskoleelever kunne ta språk- og realfag på videregående. Men få har glede av ordningen — dette skoleåret kun 956 elever på landsbasis. Hvem som får tilbudet, er dessverre svært skjevt fordelt i landet. Aftenposten 24. februar 2012 viste til store geografiske forskjeller . Der det i Oslo er 445 ungdomsskoleelever som tar fag på videregående skole, er det i Møre og Romsdal ingen elever som får tilbud om dette. I Østfold er tallet kun 6 elever, alle i Sarpsborg, i følge Aftenposten. Dette tallet er antakelig mye lavere enn det faktiske potensialet som ligger hos elever i Østfold.
Interpellanten mener at det er svært uheldig at hvor i landet man blir født og hvilken skolekrets man hører til, bestemmer hvilke utfordringer og muligheter elevene får. Vi er i en liberal tradisjon opptatt av mulighetens likhet.
Interpellanten frykter at mange teoretisk sterke elever ikke får de utfordringene de har krav på etter opplæringsloven. Østfold Venstre etterlyser sterkere fokus på tilpasset opplæring for alle, og planer og konkrete tiltak til å få det til. Kommunenes og fylkets samarbeid er essensielt i en sak som handler om ungdomsskoleelevers muligheter til å ta fag på videregående nivå.

På bakgrunn av dette stiller Venstre følgende spørsmål:
1. Er komitéleder enig i bekymringen om at vi ikke legger godt nok rette for de flinkeste elevene?
2. På hvilken måte vil fylkeskommunen tilrettelegge for at flere ungdomsskoleelever får anledning til å ta fag i videregående opplæring?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**