Seminar om samferdsel på Østlandet

Akershus Venstre inviterer til seminar på Stortinget om utviklingen på det sentrale østlandsområdene og hvordan vi best mulig håndterer sterk befolkningsvekst med en god samferdselspolitikk, en god boligpolitikk og en god miljøpolitikk; hvordan balanserer vi vekst og vern?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Seminaret finner sted fredag 23. mars kl 14.00- 17.00 på Stortinget.

jernbane

Foto: Jan Kløvstad

Program:
•Stortingsrepresentant Borghild Tenden/ stortingsgruppa innleder om forsalg et til ny nasjonal transportplan, hvillke konksekvenser det har for det sentrale østlandet, og hvilke forslag Venstre har har på samferdselspolitikk på Østlandet.
•Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus og Espen Ophaug, nestleder i bytutviklingskomiteen i Oslo innleder om Planstrategi og planprogram for felles areal- og transportplan for Oslo og Akershus•Representanter fra Østfold venstre orienterer om utfordringer og muligheter når det gjelder areal- og transport i Østfold
•Fylkesleder Rebekka Borsch fra Buskerud Venstre orienterer om utfordringer og muligheter når det gjelder areal- og transport i Buskerud.

Innledningene følges av en debatt om hvordan vi Venstrepolitikere på Østlandet sammen kan skape en best mulig politikk på disse områdene på tvers av fylkesgrensene.

Dette seminaret er først og fremst ment for lokale folkevalgte og lokallagsledere.

Påmelding innen torsdag 22/3 kl 16.00 til [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**