Ny Bergensbane med statsobligasjoner

Venstres nestlederkandidat Terje Breivik fra Ulvik mener statsobligasjoner kan være nøkkelen til å finansiere en opprustning av Bergensbanen. -For Buskerud er oppgraderingen av Bergensbanen en viktig sak. Vi hilser denne ideen til langsiktig finansiering velkommen, kommenterer fylkesleder Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Terje Breivik

Terje Breivik
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Jernbaneverkets høyfartsutredning viste at en modernisering som koster 50 milliarder kroner vil kunne redusere reisetiden til fire timer. – Utfordringen er finansieringen. Jernbanen står langt nede på prioriteringslisten til mange partier. Og selv om Oljefondet er rekordstort, tåler ikke norsk økonomi omfattende investerings- og utbyggingskostnader ut over statsbudsjettet, sier Breivik.

Et betydelig hinder for en hensiktsmessig utbygging av bane og vei i Norge er måten finansieringen foregår på. Fordi bevilgninger må vedtas hvert år, og føres som utgifter på statsbudsjettet, er det vanskelig å finansiere store prosjekter. Vi ender med små klatter her og der. Og resultatet er at Norge har en håpløst utdatert infrastruktur på mange områder.

Terje Breivik mener løsningen er det samme virkemidlet som Gerhardsen & Co. brukte for å bygge landet etter krigen: Statsobligasjoner. – Obligasjonsmodellen betyr at Bergensbanen blir organisert som et eget investeringsprosjekt. I stedet for at Staten betaler alt selv, låner man deler eller hele summen fra enkeltpersoner, bedrifter, livselskap, investorer og pensjonskasser. Obligasjonene er statsgaranterte, med en edruelig avkastning, og kanskje også skattefradrag. De kan ha en tidshorisont på 30—40 år, foreslår Breivik.

Utnytte investeringsviljen

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Torbjørn Tandberg

Han mener det er stor etterspørsel etter den typen investeringsobjekter, og viser til at Storebrand har tent på ideen. – På denne måten kan man utnytte investeringsviljen hos folk og næringsliv. Ikke minst etterspør livselskapene denne type langsiktige, trygge plasseringer. Penger i markedet blir kanaliserte til fellesskapsprosjekt, uten at presset i økonomien øker noe særlig, hevder Breivik.

Venstres nstelderkandidate Terje Breivik utdyper overfor Bergens Tidende at Bergensbanen kan deles i to prosjekter, der opprustningen av Vossabanen bygges først. – På dette punktet er nok Terje og jeg uenig – Ringeriksbanen bør tas raskest mulig og gjerne sammen med moderniseringen av Vossabanen, understreker fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch som ser frem til videre debatt i Venstre om temaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**