Hurtigbåt til Fornebu før 2014?

Venstre vil ha baneløsning til Fornebu. Det haster, men i mellomtiden må andre løsninger avhjelpe situasjonen. El-drevet hurtigbåt til Fornebu, også fra vest, vil være en av dem, sier Siri Engesæth, fylkestingsrepresentant for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Siri Engesæth, fylkestingsrepresentant for Akershus Venstre.

Siri Engesæth, fylkestingsrepresentant for Akershus Venstre.

Fornebu har det største kollektive trafikkpotensial i Oslo og Akershus. Både Ruter og Oslopakke 3 sine utredninger anbefaler bygging av metro til Fornebu og estimerer kostnadene til 4 milliarder. Dette er ingen ublu pris og et prosjektfinansieringssamarbeid med de store bedriftene som er lokalisert på Fornebu kan få fortgang på arbeidet. I tillegg mener Bærum Venstre at staten må inn på finansieringssiden av tunnelene som skal til for å forsere flaskehalsene ved Majorstuen.

Tunnelen vil imidlertid tidligst stå ferdig i 2020 og sannsynligheten er stor for at dette ikke er klart for 2025. Venstre mener derfor det er helt nødvendig å se på mulighetene for kollektivtransport til sjøs til Fornebu, og foreslår nå at dette utredes snarest. Forslag om hurtigbåtavløp har tidligere vært avvist fordi kjøretøy som ruller på veien bruker mindre energi enn en båt som også må flytte på mye vann. Situasjonen er imidlertid slik nå at når Statoil-bygget, hotellene og de nye flotte boligene kommer vil vi stå dønn stille. Da må transport til sjøs tas i bruk.
Venstre vil da spesielt foreslå at el-drevet hurtigbåt vurderes da dette ikke vil forurense. Hurtigbåten vil ha noe redusert rute vinterstid på grunn av is, men vil allikevel bidra betydelig også da. El-hurtigbåt vil komme flere steder i Norge og om vi er tidlig ute vil vi kunne skaffe denne teknologien til oss.

Bane til Fornebu har vært et av de største usikkerhetsmomentene i Stor-Oslos kollektivplaner i mange år. Ruter ser for seg at Fornebu-banen skal knyttes direkte på det sentrale T-banenettet via Majorstuen. Stasjonene på banen vil være Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebu Arena, flytårnet og Fornebu senter.

Siri Engesæth
Fylkestingsmedlem Akershus fra Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**