Tidsfrister for Venstres programarbeid

Arbeidet med stortingsvalgprogrammet for 2013-2017 er i gang. Her er oversikten over tidsfristene for programarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Guri Melby leder programkomiteen.

Guri Melby leder programkomiteen.
Foto: Thomas Havro Hansen

Tidsfrister

· 1. juni 2012: Veiledende frist for innspill til førsteutkast

· 1. september 2012: Førsteutkastet legges fram

· 1. november 2012: Frist for endringsforslag til førsteutkast

· 10. desember 2012: Komiteen legger fram sitt endelige forslag

· 1. mars 2013: Frist for endringsforslag til LM-behandling

· Programmet vedtas på landsmøtet i 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**