– Det er på tide å snakke om kunnskap i skolen

– Det er kunnskapspolitikk Kristin Halvorsen burde drive med. Hun har selv gitt seg det pompøse navnet kunnskapsminister, da burde hun snart gi det et innhold, sa Østfold Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark til Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Yvonne Rhee

Per Magnus Finnanger Sandsmarks tale

8 971 lærere arbeider i norsk skole uten å ha formell kompetanse til å undervise på de trinnene de underviser på. Venstre fremmet rett før påske et forslag i Stortinget om at disse 8 971 lærere skal få et kompetanseløft. 8 971 er like mange som det bor i Flekkefjord. Med det kan vi sikre at 225 000 barn får den skolegangen de fortjener. Det er like mange som det bor i Bærum, Fredrikstad og Kristiansand til sammen. Jeg håper det går gjennom, men jeg tviler. For:

Kristin Halvorsen er mer opptatt av å bruke skolen som et virkemiddel for andre politiske mål enn kunnskap. For Kristin Halvorsen er skolen et redskap for likestilling, integrering og utjevning. Misforstå meg rett. Det er viktig det, men det er kunnskapspolitikk Kristin Halvorsen burde drive med. Hun har selv gitt seg det pompøse navnet kunnskapsminister, da burde hun snart gi det et innhold.

For hvordan bruker vi egentlig de 13 000 timene gjennomsnittseleven går på skole?

Norsk, matematikk, engelsk og naturfag har fått økt anseelse de siste årene. Det er det flere grunner til. 1. Det er helt grunnleggende å kunne lese, skrive, regne og bruke digitale ferdigheter. 2 og det er kanskje like viktig: Det er kun i disse fire fagene det er internasjonale tester som rangerer landene.

Vi må ikke glemme behovet for samfunnsfag, kunst og håndverk, musikk, mat og helse, kroppsøving. Heldigvis fins det noe for alle alltid. Jeg var så heldig å være i siste kull som hadde det sosialdemokratiske eksperimentet o-fag. Ideen var at alle fag som handler om å orientere noe skulle samles i ett fag, som rommet bokstavelig talt alt mellom himmel og jord; alt fra religion til biologi og fysikk. Det altslukende norskfaget kan trenge en tilsvarende oppussing. Kanskje burde kommunikasjon vært ett fag og kultur- og idéhistorie ett annet?

Men vi må samtidig huske at kunnskap i skolefag kan ikke løse alle problemer i samfunnet. Av og til bør sunn fornuft holde. Selv om Lysbakken hadde femtimersfaget «økonomi og databehandling» på grunnkurs så betyr det ikke at han har kontroll på penger, sms-er og e-poster i etterkant.

Venstres ærend har alltid vært kampen for den lille mannen mot den store staten, for fornuften mot sosialdemokratiet. Derfor er skolepolitikk enkelt for Venstre: Kunnskap er makt. Makt skal spres. Kunnskap skal spres. Godt landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**