Det haster med bane til Fornebu

Verdiskaping og samferdsel henger nøye sammen. Funker ikke det ene så funker ikke det andre, sa Borghild Tenden fra talerstolen på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Sesselja Bigseth

Jeg hadde et litt vanskelig valg i forkant av dette innlegget – hva jeg skulle fylle disse få minuttene mine med av mine to hjertesaker – næringspolitikk/ verdiskapning eller samferdsel. Disse to temaene henger også nøye sammen, funker ikke det ene så funker ikke det andre.

Dette landsmøtet her holdes på Fornebu, det er derfor naturlig at jeg bruker litt tid på nettopp utfordringer knyttet til Fornebu. Her vil det bli til sammen 15 000 innbyggere når alt er utbygget og det vil bli 30 000 arbeidsplasser. Dette kan bety at 45 000 mennesker skal fraktes til og fra Fornebu-ja kanskje daglig! Alle skjønner at det er stor utfordring! Hadde vi sittet med en samferdselsminister fra Venstre hadde det vært på plass en miljøvennlig bybane til Fornebu allerede. Forhenværende samferdselsminister Torild Skogsholm var offensiv når det gjaldt byggingen av bybanen i Bergen. Odd Einar Dørum har vært offensiv og fødselshjelperen til Oslopakke 3 og pådriver for Fornebubanen.

Den rødgrønne regjeringen derimot har vært totalt passive i syv år nå i forhold til Fornebubanen og å se utfordringen i og rundt de store byene våre generelt. Dette i stor kontrast til Venstres samferdselsministere. De greide å se at by og land henger sammen-de greidde å tenke at vi i og rundt de store byene må reise kollektivt for at næringstransporten skal komme frem til rett tid og ikke stange i kø med matpakke kjørere.

Derfor haster det Veldig med å få en bane til Fornebu. Og det haster med en ny samferdselsminister!

Dette landsmøtet holdes nært Norges mest trafikkerte vei, nemlig E18 i Vestregionen. Det har en ådt på nesten 100 000 – det er både lokalvei og gjennomfartsvei. Pendlerkøene på denne veien koster næringslivet, i følge en analyse fra Proyey ( Pøyrri ), mellom 670 og 1000 millioner kroner pr år. Tallet vil øke til 2050 millioner kroner i 2030 – om denne strekningen ikke utbedres.

Venstre har en ambisiøs samferdselspolitikk – det koste mye penger, men er klokt av miljøhensyn og nødvendig av fremkommelighetshensyn. Vi har en svært god uttalelse her om samferdselspolitikk som går på å tenke nytt mht finansiering, planlegging og organisering-og at staten må ta mer av kostnadene.

Intercity triangelet (til Skien, Halden og Lillehammer) har vært Venstres store satsingsområde — og vi har fremmet et godt gjennomarbeidet forslag om fremdrift og finansiering i Stortinget, men selvsagt – i kjent stil blitt nedstemt. Også her ønsker vi en mye mer offensiv satsing enn den regjeringen. Befolkningsveksten i Intercityområdet er formidabelt, og skal vi frakte mennesker på en miljøvennlig måte så må det skje ved at jernbanen bygges ut raskere enn det som tilfelle er i dag — vi er allerede på defansiven.

Avslutningsvis:
Venstre har nå sittet i opposisjon i 7 år og med en flertallsregjering. Venstre har fremmet mange gode, fremtidsrettede forslag som de rødgrønne har stemt ned. De skryter av pengebruk, men har ingen vilje til å gjøre ting mer fremtidsrettet, mer smart slik Venstre vil. Det gjelder næringspolitikken, miljøpolitikken, samferdselspolitikken, kunnskapspolitikken – slik kunne jeg ha fortsatt. Jeg håper denne sal forstår utålmodighten — og Trine når hun sier at vi trenger en ny regjering!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**