Video: Intervju med Trine Skei Grande

Marit K. Vea og Helene Z. Skulstad intervjuer Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Video: Intervju med Trine Skei Grande

Denne siden krever Adobe Flash eller IOS (iPhone/Ipad)

Get Adobe Flash player

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**