Liberal, liberal, liberal

Under debatten om den politiske uttalelsen om regjeringsskifte holdt Erling Rognli fra Ås innlegg. Nestlederen fra Ås Venstre høstet latter fra salen da han avsluttet med å parafrasere Arbeiderpartiets Martin Kolberg: – Liberal. Liberal. Liberal. Her kan du lese innlegget hans.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 - Vi må si Liberal når noen kaller oss et sentrumsparti bare fordi vi ikke passer inn i medias banale høyre-arbeiderpartiakse, sa Erling Rognli, nestleder av Ås Venstre.

– Vi må si Liberal når noen kaller oss et sentrumsparti bare fordi vi ikke passer inn i medias banale høyre-arbeiderpartiakse, sa Erling Rognli, nestleder av Ås Venstre.

– Er vi et sentrumsparti? Nei, «sentrum» sier egentlig ingen ting om hvem vi er. Det kan vi ikke bruke. Er vi et borgerlig parti? Landsmøte: Vi er det opprinnelige borgerlige partiet! Men nå har høyresiden stjålet begrepet, så heller ikke det kan vi bruke.

Delegaten fra Ås ønsker en partiretorikk som mer tydelig gjenvinner et unikt politisk ståsted.

– Det finnes et gjengrodd sted i det norske folks politiske sjel! Det er trangt i den borgerlige leiren. Der kan vi ikke vokse. Vi i Venstre må gi frisinna, fremtidsretta, radikale og fornuftige norske borgere et tydelig politisk og følelsesmessig hjem. Vi må rydde det gjengrodde stedet ved å snakke stolt, varmt og uopphørlig om at Venstre er Norges liberale parti!

For Rognli er identiteten som et liberalt parti avgjørende for at Venstre skal kunne kaste av seg de merkelappene politiske motstandere vil bruke på partiet.

– Vi må si Liberal når noen kaller oss et sentrumsparti bare fordi vi ikke passer inn i medias banale høyre-arbeiderpartiakse. Vi må alle si Liberal når noen klistrer borgerlig på oss bare fordi vi er tydelige på hvilket regjeringsskifte vi ønsker i dag.

Nestlederen fra Ås Venstre høstet latter fra salen da han avsluttet med å parafrasere Arbeiderpartiets Martin Kolberg: – Liberal. Liberal. Liberal.

Se også: Mer demokrati (uttalelse fra Venstres landsmøte)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**