Resultat fra Venstres landsmøte

Venstres landsmøteble avholdt i Bærum denne helga. Valg, velferdspolitikk og Venstres rolle i forhold til regjeringsspørsmålet etter stortingsvalget neste år stod på dagsorden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Akershus Venstres landsmøtedelegasjon 2012.

Foto: Christoffer Biong

Venstres landsmøte ble avholdt på det flunka nye Quality Hotell Expo på Fornebu i Bærum denne helga. Valg, velferdspolitikk og Venstres rolle i forhold til regjeringsspørsmålet etter stortingsvalget neste år stod på dagsorden.
Hedmark Venstre fikk gjennomslag for sitt forslag til valgkomiteen om Terje Breivik som ny nestleder etter en kampvotering mellom Terje Breivik og sentralstyremedlem Guri Melby.
Hedmark støttet den politiske uttalelsen fra Venstres sentralstyre om regjeringssørsmålet som blant annet sier:

Ledere for Hedmark Venstre og Hedmrk Unge Venstre

Foto: M.Løken

“Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstres landsmøte at det må føre til et regjeringsskifte, med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Erik Ringnes

Foto: Kjell Arne Fridtun

Venstres landsmøte mener at det ikke er et selvstendig mål å danne en flertallsregjering. Venstre ønsker en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. Det vil være best for Norge og det vil være en styringsdyktig regjering som kan søke vekslende flertall for de saker hvor det er viktig for Venstre å få en ny og offensiv kurs.” Sitat slutt.
Venstres landsmøte andre poltiske uttalelser som blant annet krever full utbygging av Intercity-triangelet, herunder dobbeltspor til Lillehammer.
1. Om samferdselsinvensteringer: Innenfor et storstilt samferdselsløft vil Venstre særlig prioritere å:
– bygge ut høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept for langdistanse-, regional-/InterCity- og godstrafikk
– bygge dobbeltspor på InterCitystrekningene. En oppgradering av InterCity-strekningene må bygges med høyhastighetsbane-kvalitet. En slik satsing forutsetter en ny jernbanetunnel under Oslo sentrum
– styrke og utvide belønningsordningen for kollektivtransport og sykkel til byer som kan dokumentere resultater av sin kollektivsatsing og satsing på sykkel som transportmiddel. Det er åpenbart at staten må ta en større del av finansieringsansvaret for en storstilt utbygging av kollektivtransportnettet i og rundt de store byene og vekstsentraene. Staten må finansiere minst 50 % av utbyggingen av bybane og skinnegående transportløsninger i de største byene.
– styrke satsing på sjøtransport i de områder av landet hvor bane ikke er et reelt alternativ, gjennom en helhetlig plan hvor investering i jernbane, havner, godstransport og egnede tilførselsveier sees i sammenheng slik at man reduserer omfanget av godstrafikk på vei.
– oppruste europa-, riks- og fylkesveier i områder av landet hvor det foregår stor verdiskaping og eksport og hvor transport langs bane og/eller sjø foreløpig ikke er et alternativ.

Nestleder

Foto: M.Løken

2. Om demokrati: Venstre vil:
– senke stemmerettsalderen til 16 år for alle valg
– at partiene skal gå inn for mer åpne nominasjonsprosesser
– ha full åpenhet om alle økonomiske bidrag som partistøtte
For å se alle de politiske uttalelsene,- gå på Venstres nettside: https://www.venstre.no/politikk/lm2012 eller kontakt leder i Hedmark Venstre: Erik Ringnes, mobil 91808486
eller nestleder: Sjur Skjævesland, mobil 91757926.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**