Ny grønn borgerlig regjering

Venstres landsmøte trakk opp kursen mot valget i 2013 på sitt landsmøte denne helgen. Vi går til valg på et regjeringsskifte, og vi gjør det for å få gjennomslag for vår politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

Gjennom 6,5 år med den sittende regjering har utviklingen gått i feil retning i mange av de områdene som er viktigst for Venstre. Regjeringen har ikke vist noen vilje til å samarbeide med Venstre for å få gjennomført nødvendige forbedringer og framskritt på områder som skole, miljø, fattigdomsbekjempelse og en offensiv næringspolitikk.

Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstre at det må føre til et regjeringsskifte med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Standpunktene vil vekke debatt. I denne debatten merker vi oss at lederskribentene i flere aviser gir Venstre støtte. Bergens Tidende skriver bl.a. "Derfor er det riktig av Venstre å ikke blokkere noen regjeringer, og å åpne for samtaler med alle på borgerlig side." Dagens Næringsliv påpeker at "Snuoperasjonen i Venstre handler derfor ikke om at partiet har nærmet seg Frp politisk. Den handler om at partiet trenger en realistisk vei til innflytelse.".

Oppsummert: Vi vil snakke med alle opposisjonspartiene etter valget i 2013. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Vi vil kjempe for en ny grønn og borgerlig regjering utgått fra Venstre, Høyre og Krf. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**