Åpent møte om ruspolitikk: fungerer forbud etter hensikten?

Akershus Venstre inviterer til debatt om ruspolitikk 3. mai på Litteraturhuset. Vi kjører paneldebatt om norsk narkotikalovgivning med flere ledende samfunnsdebattanter. Problemstillingen er om norsk narkotikalovgivning fungerer etter hensikten, eller om det er på tide å tenke nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Sveinung Rotevatn, leder av Unge Venstre.

Sveinung Rotevatn, leder av Unge Venstre.
Foto: Silje Helene Lund

 Odd Einar Dørum, tidl. justisminister for Venstre.

Odd Einar Dørum, tidl. justisminister for Venstre.
Foto: Stortinget

Debattanter:
Arild Knutsen, Foreningen for Human Narkotikapolitikk
Nils Christie, professor i kriminologi
Sveinung Rotevatn, leder av Unge Venstre
Odd Einar Dørum, tidl. justisminister
Rita Nilsen, grunnlegger av Retretten
Dag Endal, leder av Actis
Møteleder: Eirik T. Bøe, organisatorisk nestleder i Akershus Venstre
Initiativtager til møtet er Tine Jahren, leder av Fet Venstre.

Praktisk informasjon:

Dato: 3. mai 2012
Tid: 18:00 til 21:00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, møterom Amalie Skram

Om debattantene:

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Han er selv tidligere narkoman, og har markert seg i kampen for narkomanes rettigheter og som tilhenger av avkriminalisering.

Nils Christie, professor i kriminologi. I en rekke år var han bestyrer ved Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker, vært en ivrig deltaker i samfunnsdebatten og har blant annet tatt til ordet for legalisering av cannabis, i tillegg til å legge om narkotikapolitikken. Sentrale temaer i hans forskning er fengsel, konflikt og kriminalitetskontroll.

Sveinung Rotevatn
, leder av Norges Unge Venstre. Unge Venstre mener at et forbud mot lettere narkotiske stoff må kunne begrunnes med helsemessige argumenter om hvor farlige de er, samt at forbud er et hensiktsmessig skadebegrensende virkemiddel. Derfor vil Unge Venstre at de letteste stoffene som cannabis skal legaliseres og reguleres.

Odd Einar Dørum
, venstreveteran og tidl. justisminster. Dørum sa som justisminister nei til avkriminalisering, men fikk gjennomslag for flere tiltak for å hjelpe narkomane – blant annet sprøyterom.

Rita Nilsen, grunnlegger av Retretten. Nilsen grunnla Retretten i 2002. Retretten er et rusfritt dagsenter for dem som sliter pga. egen eller andres bruk av alkohol, legemidler eller narkotika. Nilsen er motstander av legalisering, og er selv tidligere narkoman.

Dag Endal, styreleder for Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan 2003-2010, jobber nå med rusforebygging i utviklingsprosjekter Afrika og Asia i bistandsorganisasjonen FORUT. Motstander av legalisering.

Se også:
Facebook-event for møtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**