Venstre gir ikke opp flytog til Rygge

Venstre lanserte for noen uker siden ideen om å legge den nye driftsbanegården for jernbanen inne på Moss Lufthavn Rygge for å spare matjord og for å realisere flytog mellom Oslo og MLR. Ideen ble meget godt mottatt, også blant de andre partienes politikere, og nå har partiet fått svar fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Borghild Tenden arbeider for flytog til Rygge.

Borghild Tenden arbeider for flytog til Rygge.
Foto: Venstre

Venstres samferdselspolitisk talskvinne, Borghild Tenden, har spurt statsråd Kleppa i stortinget om det vil være mulig å bygge flytog/ driftsbanegård på Moss Lufthavn Rygge. Spørsmålet og svaret finner dere her.
– Jeg tror vi trygt kan kalle dette et politikersvar, smiler Christian Holstad Lilleng. — Svaret inneholder ikke så mye nytt verken den ene eller den andre veien. Hun skriver rett og slett hvordan prosessen har vært og hvordan den går videre.

Lite løsningsorientert

 Fylkestingsgruppeleder Per Magnus Finnanger Sandsmark mener det er et stort behov for fremtidsrettede samferdselsløsninger i Østfold.

Fylkestingsgruppeleder Per Magnus Finnanger Sandsmark mener det er et stort behov for fremtidsrettede samferdselsløsninger i Østfold.
Foto: Helge Eek

Østfold Venstres gruppeleder på Fylkestinget, Per Magnus Finnanger Sandsmark hadde håpet på et mer produktivt svar. — Svaret blir altfor lite løsningsorientert og for lite fremtidsrettet. Det er helt greit at hun bruker en del av svaret til å forklare prosessen, men jeg savner tilbakemeldinger på hva hun synes om ideen. Mener hun dette er noe å jobbe videre med, eller vil hun at vi skal glemme hele saken? spør Finnanger Sandsmark.

Nasjonale reguleringsplaner
Lilleng mener at dette med all tydelighet viser at vi må tenke større når det jobbes med samferdsel. — Meltveit Kleppas svar er jo et kroneksempel på hvor innviklet det er å utvikle samferdselsnettet i Norge. Bare i løpet av dette korte svaret er hun innom tre kommunedelplaner i tre ulike kommune i tillegg til fylkeskommunens planer. Dette viser hvilket skrikende behov det er for Venstres forslag om nasjonale reguleringsplaner for jernbanen.

Lys i tunellen

 Christian Holstad Lilleng (Råde V) mener det trengs nasjonal reguleringsplan for jernbane.

Christian Holstad Lilleng (Råde V) mener det trengs nasjonal reguleringsplan for jernbane.
Foto: Privat

Finnanger Sandsmark og Holstad Lilleng ser likevel gode muligheter for å kunne realisere planen om driftsbanegård og flytog på MLR. — Som Meltveit Kleppa skriver i slutten av sitt svar så skal vurderingene rundt banedriftsgården syd for Moss bli gjort i forbindelse med nasjonal transportplan og Jernbaneverkets fastsettelse av handlingsprogram til denne. Dermed må vi jobbe både på kommunalt plan, distriktsplan og ikke minst på fylkeskommunalt plan for å sikre matjorden og ikke minst skape de positive ringvirkningene det vil kunne bli med flytog til MLR, avslutter de to.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**