Nominasjonsmøte i Buskerud Venstre

Venstre er tidlig ute med å nominere kandidater til stortingsvalget i 2013. Allerede torsdag 14. juni møtes Venstrefolk fra hele fylket for å velge hvem som skal bekle plassene på listen og kjempe for stortingsplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innkalling til nominasjonsmøte i Buskerud Venstre 14. juni 2012 kl. 18.30

Til: Lokallagene i Buskerud Venstre
Kopi: Fylkesstyret og nominasjonsnemnda i Buskerud Venstre

Det innkalles med dette til nominasjonsmøte i Buskerud Venstre torsdag 14. juni. Møtet finner sted på Rosthaug videregående skole avd. Buskerud og starter kl. 18.30.

Stortinget

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Under møtet skal det velges rangert liste over kandidater til stortingsvalget 2013 for Buskerud Venstre. Lokallagene velger sine delegater til nominasjonsmøte på et eget medlemsmøte, hvis ikke utgjør delegasjonen de samme personene som ved fylkesårsmøtet 2012.

Kun medlemmer som har betalt medlemskontigent innen 31.12.11 kan være delegater til nominasjonsmøtet. NB: Medlemmer i nominasjonsnemnda og medlemmer i fylkesstyret har ikke stemmerett på nominasjonsmøtet med mindre de er valgt som utsendinger fra sine lokallag.

Vedlagt finner dere en oversikt over hvor mange delegater hvert lokallag har lov å sende til møtet.

Alle detaljene rundt stemmerett og gjennomføring av nominasjonsmøtet finner dere i vedtektene våre, de ligger i venstremenyen på https://www.venstre.no/buskerud

Lokallagslederne bes om å videreformidle denne informasjonen til lokallagsstyrene og medlemmene.

Veibeskrivelse:
Rosthaug Videregående skole avdeling Buskerud (tidligere Buskerud Landbrukskole). Ligger i Buskerudveien, 3340 Åmot.

Når du kommer fra Drammen: Kjør R-35 forbi innkjøring til Åmot. Sving etter 100 meter inn til venstre skiltet “Døvika” og til skolen. Følg Døvikveien over demningen og inn i Buskerudveien. Når du kommer opp på sletta ser du rett mot skoleanlegget. Erik Hørluck Berg har kontor i gult hus til venstre lengst syd (eller nederst) i skoleanlegget.

Når du kommer fra Hønefoss/Vikersund: På R-35 sving til høyre rett etter 90 graders sving før innkjøring til Åmot – skiltet “Døvika” og til skolen. Følg Døvikveien over demningen og inn i Buskerudveien. Når du kommer opp på sletta ser du rett mot skoleanlegget. Erik Hørluck Berrg har kontor i gult hus til venstre lengst syd (eller nederst) i skoleanlegget.

På vegne av fylkesstyret i Buskerud Venstre

Gunn-Torill Homme Mathisen
Org. nestleder, Buskerud Venstre
Tlf. 917 49 885

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**