Vellykket debatt om ruspolitikk

I kveld kom ca. 140 tilhørere til Litteraturhuset for å høre på Akershus Venstres paneldebatt om ruspolitikk. Stemningen var god og temperaturen høy da panelet diskuterte om norsk forbudspolitikk fungerer etter hensikten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 140 engasjerte tilhørere tok turen til Litteraturhuset for å høre på debatten om narkotikapolitikk.

140 engasjerte tilhørere tok turen til Litteraturhuset for å høre på debatten om narkotikapolitikk.
Foto: Christoffer Biong

Det ble en god debatt med mye engasjement fra salen. Debattpanelet besto av flere ledende samfunnsdebattanter og politikere på rusfeltet, og debatten var preget av at mange i salen hadde klare meninger om emnet.

Nils Christie smiler fordi han

Nils Christie smiler fordi han” begår sivil ulydighet” ved å gå ut over fastsatt taletid.
Foto: Christoffer Biong

Nils Christie, professor i kriminologi, åpnet debatten med å snakke om at en stor del av dem som sitter i fengsel også har et rusproblem. – Rusproblematikk er et betydelig innsatsområde, og narkotikaforbrytelser har 87 % oppklaringsprosent. Dette trekker opp politiets oppklaringsprosent. Ved å se på narkotikaproblemene ser vi at fengslene er oppholdssteder.

Christie ønsker å legge om narkotikapolitikken og gå bort fra straffeforfølgelse av narkotikamisbrukere. – Dette er et helseproblem som vi ikke kan få til en annen løsning på enn helsehjelp og sosialhjelp, sa Christie.

Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk er selv tidligere narkoman. Han markerte seg i debatten som en klar tilhenger av avkriminalisering og regulering av narkotika, og tok til orde for at nakotikamisbrukere trenger hjelp framfor straff. – Det dreier seg om et tema som rammer mennesker hardt. Hjelpen er halvhjertet og straffen er helhjertet, så Knutsen til applaus fra salen.

 Panelet besto av debattanter med svært ulike syn på narkotikalovgivningen.

Panelet besto av debattanter med svært ulike syn på narkotikalovgivningen.
Foto: Christoffer Biong

– Problemstillingen for møtet er om norsk narkotikalovgivning fungerer etter hensikten. For å svare på det må man spørre seg om hva som er hensikten med dagens lovgivning. Den skaper mye menneskelig lidelse, men er ikke tilgjengelighetsbegrensende. Mange føler utenforskap, særlig sårbare vanskeligstilte rammes, da trenger man hjelp, ikke straff. I dag får man tak i rusmidler i hele Norge og forbudet fører til økt utbredelse, sa Knutsen.

Sveinung Rotevatn, leder av Norges Unge Venstre, tok til orde for at skadebegrensing må være målet i nakotikapolitikken. – Krigen mot narkotika er først og fremst en krig mot de rusavhengige. Målet må være skadebegrensing. I Portugal har avkriminaliseringen ført til mindre bruk blant ungdom, dramatisk reduksjon i antall overdoser og redusert smitte av HIV.

 Rita Nilsen fortalte om sine egne personlige erfaringer.

Rita Nilsen fortalte om sine egne personlige erfaringer.
Foto: Christoffer Biong

Rita Nilsen, grunnlegger av Retretten, et dagsenter for folk med rusproblemer, fortalte om sin egen historie som tidligere rusmisbruker. – Jeg har min egen historie og historikken til dem jeg jobber med. De fleste er redde for å bryte norsk lov, og dermed slipper de å prøve stoffer. Jeg vil sloss for at de som er unge skal slippe å havne i det helvete jeg har vært igjennom, sa Nilsen.

Nilsen mener at dagens lovforbud er positivt. – Budskapet er at noen faktisk bryr seg, og prøver å unngå at de utsettes for de konsekvensene narkotika gir. Det er et stort svart marked for alkohol, og det å øke tilgjengeligheten er ingen garanti for at det bare blir borte.

Dag Endal
fra Actis, var klar på at han var motstander av legalisering. – Legaliseringsdebatten er et blindspor. Forbud har en positiv virkning, men den er ikke uten kostnader. Vi bør finne andre reaksjonsmåter enn fengsel og bøter, det bør være et mål å holde folk utenfor fengsel. Vi trenger et bredt ruspolitisk forlik som kan presse gjennom en tung satsing på forebygging, tidlig intervensjon og hjelp til alle som ønsker å komme ut av rusavhengigheten, sa Endal.

Venstres Odd Einar Dørum utrykte bekymring for at samfunnet skal gi blaffen i folk som sliter med narkotikaproblemer. – Vi trenger felleskapsnormer i et samfunn. Du skal ikke ut og straffe folk som trenger hjelp, men jeg vil ha noen minsteutgaver av normer i et samfunn. Jeg har tro på forebygging. Hvis vi står sammen om noe, kan vi få til mye. Jeg står for det humane og synes ikke at brukere skal puttes i fengsel, men jeg tror ikke at det er et enkelt svar på noe som er komplisert.

Akershus Venstre vil takke debattanter og publikum for en god debatt! Vi kommer til å legge ut video fra møtet, slik at de som ikke var tilstede får mulighet til å se hele debatten.

Akershus Venstre har ikke konkludert i spørsmålet om norsk narkotikalovgivning bør endres, men det vil trolig komme en debatt om dette i tiden framover i partiet. Det nye stortingsvalgprogrammet for 2013-2017 kommer til å bli behandlet på Venstres landsmøte i april 2013. På dette møtet vil Venstre avklare standpunkt når det gjelder ruspolitikk og en rekke andre områder..

Det er mulig å bli med å påvirke Venstres politikk når det kommer til narkotikalovgivning og rusomsorg. Man kan komme med innspill og bidra til programprosessen gjennom medlemskap i partiet. Det er mulig å melde seg inn her (web-skjema).

Bilder i høy oppløsning fra møtet finnes her (Flickr).
Mer om Venstres ruspolitikk finnes her (fra stortingsvalgprogram 2009-2013).
Mer informasjon om debatten og debattantene finnes her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**