Garanti i et minefelt

Hodene ruller i Fylkesting og Hedmark fylkeskommune. Fylkesråd Eva Arnseth (Ap) og leder i Fylkesrådet Njål Føsker (Ap) har fratrådt og tok hele fylkesrådet med seg. Nytt fylkesråd vil bli valgt 21.mai 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Statsministre

Statsministre

Se TV-innslaget på NRK her.
Avisen Østlendingen har avdekket at Hedmark fylkeskommune har gitt økonomisk garanti til en Hamar-bedrift uten først å ha fått dette vedtatt politisk i Fylkesrådet, Hedmarks regjering.
NRK presenterer idag saken slik:
— Jeg tror at denne saken er enda mer alvorlig enn den så ut til i første runde. Jeg tror ikke at det stopper med at fylkesråd Eva Arnseth har trukket seg, sier fylkestingsrepresentant Erik Ringnes fra Venstre. Ringnes refererer til «garantisaken» i Hedmark fylkeskommune. I forrige uke ble det kjent at fylkesråd Eva Arnseth ga en garanti på seks millioner kroner til et Hamar-firma, uten å ha fullmakt til det. — Det er ikke sikkert fylkesrådens avgang er tilstrekkelig for å gjenopprette tilliten til rådet, sier Ringnes.
Tirsdag 8.mai kl.12 møtes fylkestinget i Hedmark til et ekstraordinært møte i etterkant av «garantisaken». Eva Arnseth trakk seg fra vervet som fylkesråd torsdag i forrige uke. Spørsmålet er om saken vil få enda større konsekvenser for det sittende fylkesrådet. Ingen av opposisjonspartiene utelukker at de vil stille et mistillitsforslag.

Erik Ringnes

Foto: Stange Venstre

— Det er ikke troverdig at kun Arnseth og fylkessjefen skal ha visst til dette, sier Erik Ringnes.
Tirsdag skal fylkesrådsleder Njål Føsker redegjøre for sin egen og fylkesrådets befatning med saken. Deretter vil det bli vurdert om det er grunnlag for et mistillitsforslag.
— Spesielt ut ifra beløpets størrelse så synes jeg saken er veldig merkelig, sier Christian Haugen.
Scan4news fikk tilsagn om 6 millioner kroner fordelt over tre år. Milliongarantien kom fra fylkesråd Eva Arnseth, uten at hun hadde fullmakt til det og uten at saken hadde vært oppe til politisk behandling og uten at hele fylkesrådet var informert at garantien hadde blitt gitt.
En rekke e-poster ble sendt mellom Arnseth og Hamar-firmaet. Enkelte e-poster ble også sendt som kopi til fylkesrådsleder Njål Føsker. Fram til i forrige uke var ikke disse e-postene journalført.
I helga fikk medlemmene i fylkestinger tilgang til kommunikasjonen mellom Ap-toppene og Scan4news — kommunikasjonen som felte Eva Arnseth.
10. februar fikk både Arnseth og Føsker en e-post fra Scan4news’ leder Frode Iversen der han skriver at «prosjektet er i havn». Iversen takker her for støtten bedriften har fått.
Føsker svarte: «Utrolig bra. Lar Eva styre det videre. Men dette var utrolig godt nytt».

Erik Ringnes fortsetter

Foto: HA

— Det er særlig fylkesrådslederens rolle. Det at han har svart på e-posten må jo bety at han har sett og lest den, sier Ringnes.
Njål Føsker sier han var på rally-VM da han fikk e-posten, og at han ikke leste det skikkelig. Han står fast ved at han ikke kjente til saken.
— Han har svart på en måte som gir inntrykk av at han må ha forstått innholdet. Og det blir et ganske vesentlig punkt her, sier Ringnes.
I dag 8.mai klokka ni møtes fylkestingsrepresentanter fra Venstre, Høyre og KrF for å forberede seg på det ekstraordinære fylkestingsmøtet tirsdag. Sentralt står spørsmålet om Føsker snakker sant. SVs Christian Haugen er i tvil:
— Ut ifra innholdet i svaret på e-posten virker det som om han må ha kjent til saken i forkant. Da er det veldig rart at han hevder han ikke kjenner til saken før det blir aktuelt i forbindelse med medieoppslag, etter at vedtaket er fattet, sier han.
Høyres Frode Knutzen Midtlund sier han selv ville skjønt at det dreide seg om pengegarantier om han selv hadde lest en slik e-post.
— Desto mer jeg leser av e-post-korrespondansene, desto mer forundret blir jeg over at Njål Føsker ikke skal ha visst noe til saken, sier han.
Også fylkestingsmedlem og leder av kontrollkomiteen, Geir Byberg i KrF har lest e-postene:
— Det skal bli godt å få stilt noen spørsmål når vi kommer til Fylkestinget. Det er litt overraskende at han ikke kjente til det, men jeg anser ikke meg selv til å være i posisjon til å overprøve det standpunktet ut fra den informasjonen jeg har nå, sier han.
Mer oppdatert informasjon om saken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**