Østfold bør samles i ett politidistrikt

– Østfold bør samles i ett politidistrikt. Våre utfordringer med grensekriminalitet og ganske lik befolkningsstruktur må binde oss sammen, uttalte Per Magnus Finnanger Sandsmark seg til NRK Østfold og Smaalenenes avis torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Rita Sletner og Odd Einar Dørum har arbeidet med politistruktur. De mener Østfold bør være ett politidistrikt.

Rita Sletner og Odd Einar Dørum har arbeidet med politistruktur. De mener Østfold bør være ett politidistrikt.
Foto: Rune Kongsro

Til høsten legges ny politistruktur frem for Stortinget. Der ser det ut til at Follo og Østfold politidistrikter skal slås sammen.

Venstre har tidligere ment at hele Østfold bør være samlet i ett politidistrikt. I 2009 var tidligere statssekretær i Justisdepartementet Rita Sletner fra Eidsberg og tidligere justisminister Odd Einar Dørum ute og forfektet det synspunktet. Nå gjentar Venstre dette.

 - Østfold bør samles i ett politidistrikt. Det er viktig at Østfold står samlet, sier Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.

– Østfold bør samles i ett politidistrikt. Det er viktig at Østfold står samlet, sier Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.
Foto: Helge Eek

– Å slå sammen Follo og Østfold er rett veg å gå, men Follokommunene har nok mer til felles med Romerike som “forstad” til Oslo enn de har med Østfold. Det vil etter vårt syn styrke politiets rolle på hele Østlandet å samle Østfold i ett distrikt, sier Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**