Eldfrid Hovden

Grønsundåsen 60, 1394 Nesbru.
– 79 år (80 i juni i år)
– Pensjonert lærer i grunnskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Eldfrid Hovden

Foto: Christoffer Biong

Aktuelle, viktige saker for Stortinget.
– Arbeide for bedre beskyttelse av barn og unge mot kjente og ukjente skadelige følger av ikke-ioniserende stråling: Mobil — Smarttelefon – iPad — laptop — etc., ved å følge Europarådets råd fra mai 2011 om bl.a. å fjerne trådløse nettverk fra skoler og barnehager, og fraråde bruk av mobiltelefon for barn og unge opp til 16 år.
– Mobil i lomma settes i forbindelse med økning av testikkelkreft hos gutter og unge menn. Hjernesvulst hos barn «på mobilsida» settes i forbindelse med mobilen. Studier i andre land vekker også mistanke om en sammenheng mellom ikke-ioniserende stråling og en rekke andre sykdommer

– Heve økonomisk status for yrker som arbeider med mennesker — barn og unge og syke. (Penger betyr (for) mye når unge velger yrke. Høyere lønn vil gi bedre rekruttering — og flere får oppleve gledene det gir å arbeide med mennesker istedenfor med maskiner.)

– Få inn igjen og gi god plass til praktiske fag i grunnskolen: Matlaging — sløyd — håndarbeid — skolehage. (Berikende og nyttig for livet, og motvirker stillesitting foran elektroniske dippedutter.)

– Større egenproduksjon av mat i Norge, støtte jordbruket.

– Få mer kulturstoff fra Europa inn i norske TV-kanaler, og redusere de amerikanske innslagene.

– Arbeid — bolig — språkopplæring for innvandrere, de tre viktigste komponenter i integreringen, bør styrkes.

Eldfrid Hovden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**