Jørgen Blom

42 år

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jørgen Blom

Jeg jobber som spesialist i barne- og ungdomspsykologi i Asker, leder Asker
Venstre og kommunestyrerepresentant, vara til formannskapet og representant
i komite for oppvekst i Asker.

Tidligere har jeg vært bystyrerepresentant i Bergen kommune, vara til
Stortinget for Venstre og nestleder i Oslo Venstre. Før jeg ble politiker
var jeg aktiv i miljøbevegelsen.
Jeg er født i 1969 og er oppvokst i Bergen.

Jeg stiller til valg for å jobbe for en bedre skole og for at utsatte barn
og ungdom får gode oppvekstvilkår. Jeg vil kjempe for gode velferds- og
helsetjenester for barn og ungdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**